Aldri før har flere kjørt for fort enn i 2018

Norge har opplevd et rekordår i antallet fartsovertredelser med over 100.000 som har kjørt for fort, men UP fortviler ikke av den grunn.

Politiet med promillekontroll i Bodø trafikkontroll

Utrykningspolitiet i Bodø gjennomfører ruskontroll under julebordsesongen i fjor. Ruskjøring har også økt etter at UP har innført hyppigere kontroller landet rundt.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I 2018 ble det av Utrykningspolitiet tatt 91.000 som kjørte for fort på norske veier. Tar man med tallene fra politiets distriktskontorer er tallet over 100.000, melder politiet.

Det er en økning på 20 prosent fra 2017, og ifølge UP selv har de aldri opplevd høyere tall i Norge.

– For UP sin del er det ikke registrert noe høyere tall noe annet år for fartssaker, sier Dag Gjærum, kommunikasjonsrådgiver i UP.

Ifølge UP-sjef Runar Karlsen vil antall kontroller være minst like hyppig i år.

– I Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 er det satt som mål at flere sjåfører skal overholde fartsgrensene. På bakgrunn av dette vil UP derfor opprettholde, og øke, antall fartskontroller i 2019

Stor økning i Nord-Norge

Tallene fra Nord-Norge er også lagt ut, fredag, og tendensen er på mange måter enda sterkere enn på landsbasis.

Antallet som ble tatt for fartsovertredelser ligger på 16.269 for UP i Nord-Norge alene, noe som er en økning på 4585 fra 2017, eller 35,5 prosent.

– Som sagt har vi gjort en liten omprioritering internt. Vi har gått ned på antall kontroller knyttet opp mot bilbelte og i større grad flyttet vårt fokus over på fartsovertredelser. Vi vet at det har stor betydning opp mot trafikksikkerhet knyttet opp mot hardt skadde og drepte, sier distriktssjef for UP i Nord-Norge, Geir Marthinsen.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, sier at UP bevisst har fokusert sterkere på fartskontroller nå, enn tidligere.

Foto: TOR FARSTAD

Marthinsen sier at økningen i antallet fartsovertredelser ikke er ensbetydende med at folk har blitt dårligere på å følge trafikkreglene.

– Jeg vil ikke si at vi kan påstå at dette er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Det at vi har klart å gjennomføre flere kontroller speiler antall reaksjoner.

Flere tilfeller med ruskjøring

Ruspåvirket kjøring er også noe politiet har opplevd mer av. På landsbasis er 9649 førere anmeldt for dette i 2018, noe som er en økning på 10 prosent.

– Rus er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har Utrykningspolitiet siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring. På det punktet har vi hatt en økning på hele 164 prosent fra 2014 til 2018, sier UP-sjef Karlsen.

Rusovertredelser har også gått opp i Nord-Norge, fra 380 i fjor til 467 tilfeller i år. Det spesielle er at narkotikarelaterte tilfeller utveier alkoholrelaterte tilfeller.

– De senere år har vi sett at det har glidd over på andre stoffer enn alkohol. Det kan være illegale stoffer, eller feil bruk av medikamenter. Det kan være en utfordring, siden det er vanskeligere å ta enn alkohol.

Et gledelig faktum fra 2018 er at antall drepte i trafikkrelaterte ulykker i Nord-Norge har gått kraftig ned.

– Ser du på antall drepte i Nord-Norge i 2018 så har det ikke vært så lavt siden 50-tallet. Vi tror på at økning i kontroller fungerer, siden det får folk til å endre sin adferd i trafikken, avslutter Marthinsen.

Mens tallene på landsbasis viser 108 drepte i 2018, mot 106 drepte i 2017.