Sympatistreiken: – Driften i Mosjøen går som normalt

Aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen har fått innvilget sin dispensasjonssøknad, og vil dermed ikke være stengt under sympatistreiken med havnearbeiderne i Stavanger og Tromsø.

Mosjøen havn

– Hvis vi ikke hadde fått dispensasjon, ville det kunne fått store konsekvenser for bedriften, sier Rachel Berg i Alcoa.

Foto: Kurt Villy Johansen

LO har godkjent dispensasjonssøknaden fra Alcoa i Mosjøen, mens resten av laste- og lossearbeidet er stoppet, skriver Helgeland arbeiderblad.

– Dette har stor betydning for bedriften og verket, sier personalsjef Rachel Berg i Alcoa til NRK.no.

Havnearbeidere i Tromsø og Mosjøen har i dag gått ut i sympatistreik med havnearbeiderne i Risavika i Stavanger.

Streiker for tariffavtale

Streiken i Risavika startet i begynnelsen av november, og bakgrunnen for konflikten er at forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Risavika Terminal om tariffavtale ikke har ført fram.

Alcoa har jobbet sammen med fagforeninger opp mot LO og NHO for en dispansasjon for å kunne fortsette lasting og lossing i Mosjøen under sympatistreiken.

– Vi var ganske sikre på at vi ville få en dispansasjon. Hvis vi ikke hadde fått det, ville det kunne fått store konsekvenser for bedriften. Dette er av stor betydning for Alcoa, sier Berg.

– Hva betyr dispansasjonen for dere?

– Det betyr at driften i Mosjøen kan gå som normalt de neste fire ukene, vi blir ikke berørt av sympatistreiken.

Selve søknaden om dispensasjon omfatter alt av ferdigvarer som skal ut og råstoff som kommer inn til Alcoa.

(artikkelen fortsetter under innslaget)

Streik gjorde at MS Lofoten ikke fikk laste av i Tromsø

Streiker i sympati

Risavika terminal i Stavanger er en stor, nasjonal havn for gods, som betjener det regionale og nasjonale markedet. Havnen har en sterk posisjon med anløp til og fra internasjonale havner, og som knutepunkt for gods som skal videre i Norge.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), som står bak sympatistreiken, opplyser at havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen streiker i sympati med de ansatte i Risavika i Rogaland.

Fra lørdag 7.desember vil skip som ankommer disse havnene verken bli losset eller lastet, opplyser NTF.

– Ikke sosial dumping

– Denne saken er viktig for oss alle sammen. Dersom de blir nektet tariffavtale, kan dette bli noe som gjelder alle etter hvert. Dersom dette blir godkjent i Risavika kan jo arbeidsgivere andre steder spørre hvorfor skal ikke vi gjøre det samme, sier Geir Ingebrigtsen, hovedtillitsvalgt ved Tromsø havne- og transportarbeiderforening.

Roger Hansen, forbundsleder i norsk transportarbeiderforening, beskylder i en pressemelding havnene for å ville bruke underbetalte utenlandske sjøfolk til deler av losse- og lastearbeidet.

– Dette er i strid med både nasjonale og internasjonale avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Denne formen for sosial dumping er uakseptabelt, sier han til NTB.

Påstanden om sosial dumping møtes imidlertid med hoderisting i LO-forbundet Industri Energi. Det er arbeidere som er organisert i Industri Energi som i dag utfører havnejobbene i Risavika, ifølge forbundsleder Leif Sande.

– Det er overhodet ikke snakk om sosial dumping. Det er folk som gjør en seriøs jobb til gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Sande til NTB.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Demonstrant i Risavika

Fagorganiserte fra Sverige, Danmark, Belgia og England deltok i demonstrasjoner i Risavika, sammen med fagorganiserte fra Stavangerområdet og resten av Norge.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Går ikke inn i konflikten

– Hva tenker dere i Alcoa om sympastreiken som pågår nå?

– Vi er en tredjepart, vi kan ikke ta stilling til saken. Alcoa er opptatt av bedriften og verket. Vi er tydelige på at vi ikke går inn i forhold til konflikten, sier Rachel Berg.

Om søknaden ikke hadde blitt invilget, måtte Alcoa hatt en langvarig produksjonsstans. Berg sier søknaden om dispensasjon kun går ut på bedriften og verket.

– Er dere fornøyd med godkjenningen?

– Vi er veldig fornøyd, det er klart. Tillitsvalgte, ledelse og alle ansatte er glade for avgjørelsen, avslutter personalsjefen.