Hopp til innhold

Akuttpsykiatri på hjul: – Folk som trenger hjelp kan ikke stå på venteliste

I stedet for å legge inn pasienter i psykiatrien rykker spesialistene fra sykehuset ut og hjelper folk der de bor. Hjelpen kommer innen fire timer, og teamene rykker ut i anonyme biler.

Psykiatri på hjul

RYKKER UT FOR Å HJELP: I psykiatrien har det de siste årene kommet et helt nytt tilbud, som gjør at pasienter får hurtig hjelp uten å stå på venteliste. De ambulante akutteamene skal gi tilbud om hjelp innen fire timer, og helst uten innleggelse.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I en tilsynelatende normal bil forlater akutteamet Nordlandssykehuset psykiatri.

– Vi skal aller helst være anonym, slik at det ikke vises for hvem som helst hvem vi er. Det er greit når vi drar hjem til folk, forteller klinisk konsulent Per Gunnar Sandberg.

Ofte haster det å tilby hjelp, sier leder for ambulant akutteam i Salten, Torun Blokhus.

– Vi skal ta imot pasienter som er i en akutt krise. Det kan være folk som har vært syke før, eller folk som aldri har vært syke. De får tilbud om avtalt hjelp innen fire timer. Det var vi alltid overholdt.

4000 sengeplasser borte

Torunn Blokhus Ambulant akutteam

Ambulante akutteam vokser i psykiatrien- rykker ut og hjelper folk i krise der de bor. – Ett av målene er å hindre innleggelser, sier Torunn Blokhus.

Foto: Barbro Andersen / NRK
Per Gunnar Sandberg, Ambulant akutteam

Noen ganger en samtale eller to nok, sier klinisk konsulent Per Gunnar Sandberg.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Siden 1990 er nesten 4000 sengeplasser forsvunnet i psykiatrien her i landet. Og når senger legges ned skal folk i stedet få hjelp der de bor. De siste årene har ambulante akutt-team overtatt mer og mer av behandlingen av psykiatriske pasienter.

– I dag er det 60 slike team rundt om i landet, og denne deler av psykiatrien vokser. Det er meningen at det skal være mer såkalt ambulant virksomhet. Målet er å hindre unødvendige innleggelser, sier klinisk konsulent Per Gunnar Sandberg.

Gode erfaringer

I Salten har det ambulante akutteamet eksistert i snart seks år, og erfaringene er gode. Det er først og fremst fastleger som tar kontakt fordi de har en pasient som ikke kan stå på venteliste. Men det kan også være mennesker i krise som selv ringer.

– Vi var de tidlig ute med å få et akutteam opp å gå. I dag har vi 12 ansatte.

Hver dag får de henvendelser fra mennesker i krise, forteller Sandberg.

– Alt fra ett til ti om dagen. Vi får om lag 60 henvendelser i måneden. Noen ganger en samtale eller to nok.

Selv om de ikke kan rykke ut til alle pasientene, så har de daglig kontakt.

Vi kan ikke reise til Værøy i helikopter flere gang for dag. Men vi kan ha telefonisk kontakt med folk.

Her holder ambulant akutteam til. Tidligere var her sengeavdeling

Ambulantteamet i Salten holder til i lokaler der det tidligere var ei sengeavdeling.

Foto: Barbro Andersen / NRK

I tråd med faglige råd

– Det er helt i tråd med alle faglige råd at ambulante akutteam nå vokser, og at flere pasienter får hjelp der de bor, sier Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.