Leker for å unngå skader

I Osanstua barnehage i Svolvær får barna herje hele dagen. Slik skal de sikre seg mot skader senere i livet.

Video Barnehageeunger på trening

Barna i Osanstua barnehage har en enda mer aktiv hverdag enn mange andre barn.

I barnehagen Osanstua i Svolvær har de tatt i bruk nye midler for å holde barna i aktivitet. De er den aller første barnehagen i Norge som har kjøpt inn utstyr fra danske ibomo.

– Det står for «intellegent body movement». Barna skal selv finne ut hvordan de kan bruke utstyret, og finne gode måter for å øve seg på, sier styrer Beate Johansen.

Trygt utstyr

Den danske konstruktøren mener at tidlig fysisk trening skal gjøre barna mindre utsatt for skader senere i livet. Barnehagen mener dessuten at aktiv lek skal gi barna større potensiale for å lære språk.

– Dette er jo egentlig ikke nytt. Det er bare satt i system, så jeg føler at alt vi har bestilt er helt sikkert, sier Johansen.

Se hele reportasjen i videoen øverst!