NRK Meny
Normal

Advokatene sier ja til Helgeland tingrett

Advokatforeningen, Helgeland og Salten krets er positive til sammenslåing av Rana, Alstahaug og Brønnøy tingretter til en felles Helgeland tingrett.

Nedre Romerike tingrett

SAMMENSLÅING: Domstoladministrasjonen jobber med å slå sammen norske tingretter.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– En større domstol vil være mer effektiv med hensyn til utnyttelse av dommerkapasitet, representere et større fagmiljø og medføre større uavhengighet til øvirge aktører, sier leder Rohnny M. Andersen i Advokatforeningen, Helgeland og Salten krets.

Ny runde med sammenslåing

Mellom 2001 og 2009 ble antall norske tingretter kuttet fra 92 til 66. 15. september sendte Domstoladministrasjonen (DA) ut en orientering om arbeidet med strukturendring for norske domstoler, med sikte på en halvering. Før nyttår skal DA legge fram et forslag til hvilke av landets 66 tingretter som bør slås sammen.

Etter første fase med sonderinger med domstolsledere går DA inn for å slå sammen Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett.

Imidlertid vil DA utsette det videre arbeidet med sammenslåing av Lofoten tingrett, Vesterålen tingrett, Trondenes tingrett, Ofoten tingrett, Senja tingrett og Nord-Troms tingrett.