Advarte mot at brua ville kollapse: – Kommer til å anmelde saken

Miljøvernforbundet er oppgitt etter at brua på Russånes i Saltdal raste ned i den vernede Saltdalselva i går.

Saltdalselva

Dette synet møter folk på stedet.

Foto: Rune Berg

– Vi varslet fra om dette til kommunen tidligere i år. Da burde det ha blitt sendt ut pålegg til grunneier eller den med ansvar for brua, slik at man kunne tatt tak i dette før hele konstruksjonen ramlet over ende, sier fylkesleder Børge Torbergsen i Norges Miljøvernforbund til NRK.

Saltdalselva

Konstruksjonen ligger i vannet.

Foto: Rune Berg

Miljøvernforbundet ropte varsku om brua på Russånes i Saltdal allerede i april. I går raste den ned i Saltdalselva, skriver Avisa Nordland.

Elva er en kjent lakseelv og et vernet og anadromt vassdrag. Torbergsen beskriver det hele som «tragisk», og at dette kunne vært unngått hadde man tatt tak i problemet tidligere.

– Det er klart, at det er ikke gunstig at ting og tang nå reker av gårde med strømmen. Det er ikke bra i det hele tatt. Så her må kommunen ta affære, og det straks.

– Her burde man operert etter føre-var-prinsippet, og fått brua på land i vår. Vi synes det er veldig svakt av kommunen spesielt, og vil gå til anmeldelse, sier Torbergsen.

Uavklart om eierforhold

Ordfører Rune Berg

Ordfører Rune Berg mener vrakrestene ikke vil utgjøre noe fare for livet i elva såfremt man får fjernet brua raskt.

Foto: Saltdal kommune

Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal kommune forteller at de har vært i kontakt med grunneierne. Kommunen bad om at brua måtte sikres, men uten at det skjedde noe.

– Det er noe uavklart hvem som egentlig eier brua. Om det er én grunneier eller flere grunneiere. Men det er en kjensgjerning at det ikke ble gjort noe med brua tidligere i år, sier Berg til NRK.

Avisa Nordland har vært i kontakt med en av grunneierne, som sier at man ikke har kommet til noen enighet om hvem som er eier av brua.

Berg forteller at fokus nå er å finne en løsning på hvordan man skal få konstruksjonen bort fra elva, før fiskesesongen starter for fullt.

– Brua må vekk, og kommunen vil engasjere noen til å ta jobben. Så får vi se hvem som tar regninga i etterkant.

– Konstruksjonen ramlet ned i en vernet elv. Hvor alvorlig er dette?

– Det kan være noe i treverket som gjør at det ikke er noe ønskelig at dette ligger i elva. Derfor må dette fjernes raskt.

Ønsker ikke kommentere

Ordføreren ønsker ikke å kommentere Miljøvernforbundets utspill om at de vil anmelde saken.

– Jeg vil ikke kommentere det. Det får vi ta som det kommer, sier Berg.

Brua var på forhånd gjenspikret og lukket for all trafikk. Det var derfor ikke noe fare for at det skulle befinne seg folk på brua idet den raste sammen.

Bru i Saltdal kollapset, Russånes

Tirsdag ettermiddag var restene etter brua berget på land.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK