Hopp til innhold

– Vil føre til nedleggelse av akuttberedskap

Både Helse Nord, Nordland Legeforening og sykehusansatte advarer Helsedirektoratet mot å innføre strengere krav til akuttmottakene i landet.

Akkuttmottaket på Ullevål sykehus

Helsedirektoratets forslag om en ny, nasjonal veileder for organisering og drift av akuttmottak i Norge, møter stor motstand i nord.

Foto: Christopher Olsen / Presse

Helsedirektoratets forslag om en ny, nasjonal veileder for organisering og drift av akuttmottak i Norge, møter stor motstand i nord.

I sine høringsuttalelser til Helsedirektoratet stiller Nordland Legeforening og Helse Nord seg svært kritisk til det framlagte forslaget som har til hensikt å styrke beredskapen ved akuttmottakene.

Kristian Fanghol

UENIG I FORSLAGET: Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Kristian Fanghol, sier Helsedirektoratets forslag vil gi mindre sykehus store problemer.

Foto: Helse Nord

Helsedirektoratet foreslår blant annet at mellom seks og åtte mage- og tarmkirurger skal utgjøre ett vaktlag.

Det mener både Helse Nord, Nordland Legeforening og flere sykehusansatte ved lokalsykehusene er et alt for strengt krav til akuttmottakene i landet.

– Det er verken nok leger eller nok arbeid til å kunne forsvare et slikt krav ved mindre sykehus, sier kommunikasjonsdirektør ved Helse Nord, Kristian Fanghol.

Helseforetaket frykter forslaget vil føre til sentralisering, tap av akuttberedskap ved mindre sykehus og endringer i lokalsykehusstrukturen.

– Uenighet med store fagmiljø

Helsedirektoratets forslag i rapporten «Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak» kommer på bakgrunn av et ønske om å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten ved akuttmottakene.

Helse Nord er enig i at dette er utfordringer som må adresseres, men Fanghol sier at styret i helseforetaket er uenig i løsningene som blir presentert.

– Jeg tror alle ser at det vil være svært vanskelig å skulle oppfylle slike krav ved akuttmottakene i distriktene. Samtidig er det en viss uenighet mellom veldig store fagmiljø versus vi som bor ute i landet og er helt avhengig av gode helsetjenester der folk bor.

– Opplagt at det vil bety nedleggelse

Helsedirektoratet har nå forslaget ute på høring og vil overlevere det endelige forslaget til departementet i slutten av november.

Hvis forslaget om antall mage- og tarmkirurger blir innført, tror styret i Helse Nord at det vil bety tap av akuttkirurgisk beredskap.

– Det er opplagt at det vil bety at ikke alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap vil kunne fortsette å ha det.

På sikt kan forslaget få betydelige konsekvenser for Helse Nords lokalsykehusstruktur ved at endringen vanskeliggjør muligheten til å opprettholde kirurgisk akuttberedskap. Helsedirektoratets forslag har derfor sentraliserende konsekvenser og forsterker den pågående sentraliseringen som følger av faglig utvikling.

Høringsuttalelse fra Helse Nord til Helsedirektoratet

Mangel på kompetanse

Også Nordland legeforening er bekymret hvis forslaget gjennomføres. De mener mindre sykehus vil få store utfordringer med å rekruttere og utdanne tilstrekkelig med gastrokirurger.

– Det er allerede mangel på gastrokirurger i Norge. Hvis hvert enkelt akuttmottak skal ha seks til åtte kirurger på ett vaktlag, så er det ikke vanskelig å forstå at det blir tøft å få til, sier styremedlem i Nordland legeforening Olaf Antonsen.

Olaf Antonsen

BEKYMRET: Styremedlem i Nordland Legeforening, Olaf Antonsen, sier de foreslåtte kravene er alt for strenge.

Foto: Privat

Avhengig av befolkningsgrunnlag på 60.000

For at det foreslåtte antallet med mage- og tarmkirurger skal få nok trening trengs det et befolkningsgrunnlag på rundt 60.000.

Nordland Legeforening deler Helse Nords bekymring om at det kan bety nedleggelse av akuttfunksjoner i distriktene.

– Vi føler oss ikke trygg på at alle lokalsykehusene vil overleve en slik endring.

Helgelandssykehuset er et av lokalsykehusene som kan komme til å slite hvis de nye kravene blir innført. Der har allerede den akuttkirurgiske døgnberedskapen i Mosjøen blitt lagt ned.

– Kan det bli konsekvensen for flere akuttmottak?

– Det er vanskelig å si, men utviklingen kan gå i den retningen. Vi ser at det er en stor utfordring å bevare en kirurgisk akuttfunksjon, sier medisinsk direktør, Fred Muhrer.

NRK har vært i kontakt med Helsedirektoratet for en kommentar, men direktoratet ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt ettersom forslaget er ute på høring.