Advarer mot mer sabotasje

Politiet i Lofoten ber hvalfangerne være på vakt mot nye sabotasjeaksjoner.

John Martin Bye

VÆR PÅ VAKT: Det sier politistasjonssjef i Svolvær John Martin Bye om nye sabotasjeaksjoner mot hvalbåter.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Årets hvalfangstsesong er avsluttet. Hvalbåten ligger nå fortøyd langs kaiene i Lofoten, som nå patruljeres av politifolk.

De tre siste årene er det gjort tre forsøk på å senke hvalbåter i Lofoten, og stasjonssjef ved Svolvær politistasjon, John Martin Bye, ser ikke bort fra at det vil bli gjort nye sabotasjeforsøk.

– Ikke usannsynlig

– Det anser jeg ikke som usannsynlig. Vi har flere tilfeller, hvor hensikten åpenbart har vært å senke hvalbåtene, sier Bye.

I 1992 forsøkte den canadiske hvalfangstmotstanderen Paul Watson og organisasjonen Sea Shepherd å senke «Nybræna» ved kai i Steine i Lofoten. I 1996 ble «Elin Torill» forsøkt senket ved kai i Mortsund i Lofoten.

I 2007 lyktes noen å senke «Willassen Senior» ved kai i Svolvær. To år etterpå var det «Skarbakk» som ble forsøkt senket ved kai i Henningsvær.Og i 2010 var det noen som forsøkte å senke «Sofie» ved kai i Svolvær, uten å lykkes. En organisasjon som kaller seg Agenda 21 hevder at det var de som forsøkte å senke «Sofie».

Men så langt er ingen gjerningsmenn tatt. «Rango» fra Skrova er ikke lenger aktiv i hvalfangst, men reder Åsmund Pedersen tror at senkingsforsøkene kommer til å fortsette mot hvalbåter.

Gir seg ikke

Willassen Senior

FORSØKT SENKET: Willassen Senior ble forsøkt senket for tre år siden.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg tror ikke de gir seg. Det er en folkesport de bedriver. Men vi fangere har våre måter å beskytte oss på. Det vil jeg ikke fortelle noe om i media, sier Åsmund Pedersen.

Den sorte stripa på tønna viser at dette er en båt som har konsesjon på å fange kval. I nyere båter er det installert kameraovervåkning og alarm.

– Hvis det er noen som har planer om å foreta seg et eller annet av ulovlig karakter, så skal de ikke føle seg for trygg. Det sier polistasjonsjef i Svolvær, John Martin Bye.

Åsmund Pedersen

GIR SEG IKKE: det mener tidligere hvalfanger Åsmund Pedersen om hvalfangersabotørene.

Foto: John Inge Johansen / NRK