NRK Meny
Normal

Advarer mot å kutte antall politistudenter

Tillitsvalgt for Nordland politidistrikt mener Justis- og beredskapsdepartementet tar helt feil når de skriver at antall politistudenter bør drastisk reduseres innen 2019.

Politioverbetjent Marina Sørgård ved Narvik politistasjon

Lokallagsleder og politioverbetjent Marina Sørgård mener den nye rapporten går stikk i strid med det regjeringen har gitt uttrykk for tidligere.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Regjeringen har jo et mål om å få to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Det klarer vi aldri om antallet studenter på politihøgskolen reduseres.

Det sier Marina Sørgård, som er lokallagsleder for politiets fellesforbund, Nordland.

Hun reagerer på at en rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet vil redusere antallet plasser på politihøgskolen fra 720 til 450 innen 2019.

– Å redusere antallet studenter på PHS nå, blir bare ikke rett. Vi har nettopp gjennomført nærpolitireformen som betyr færre politidistrikt. Å gjøre disse endringene før vi har fått evaluert de eksisterende endringene er ikke lurt.

Kan gå hardt utover skolene

Sørgård er usikker på hvor logikken er for å gjøre dette nå, men hun sier at det sannsynligvis har med økonomi å gjøre.

– Jeg tenker jo at det ikke kan være noe annet enn økonomi. Jeg vil tro de har tenkt til å bruke de pengene de sparer på etter- og videreutdanning, men jeg er redd de ikke ser helheten her.

Politioverbetjenten ser ikke bort ifra at politihøgskolene i landet kan komme til å lide hvis rapporten tas til følge.

– Hvis politihøgskolen i Oslo blir stor nok, så kanskje de klarer å huse alle studentene der. Hvis antallet politistudenter kuttes, kan det godt få konsekvenser for de andre skolene, ikke minst i Bodø.

– Men er det nok jobber til alle studentene som går ut i dag?

– Ja, det er nok jobber, men det er ikke alle politidistriktene som har råd til å fylle de ledige stillingene. Vi håper at regjeringen gir mer penger til nyansettelser, for det er bruk for flere politifolk.

– Vil møte morgendagens utfordringer

Rektor på Politihøgskolen avdeling Bodø, Nina Skarpenes sier at det foreslåtte kuttet er altfor stort, men at hun ikke frykter at skolen legges ned.

rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen.

Rektor ved Politihøgskolen avd. Bod, Nina Skarpenes.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Jeg vil først og fremst si at jeg er enig i at norsk politi trenger mer kompetanse, men vi må forsikre oss om at vi har nok politi for å takle morgendagens utfordringer. Dette kuttet er altfor stort, etter min mening.

Uansett hvor mye som blir kuttet er Skarpenes klar på at skolen i Bodø vil bestå.

– Avdelingen i Bodø har virket etter intensjonen. Den har sikret at nordfylkene har fått godt utdannet politi. Den kommer ikke til å legges ned, slår Skarpenes fast.