Raja refser Vedum: – Raserer distriktene tross tidenes beste fylkesøkonomi

I Senterparti-styrte Nordland gjøres det store kutt i blant annet VGS-tilbudet, selv om økonomien går godt, sier Venstres Abid Raja. – Senterpartiet sniksentraliserer, mener han.

Fakkeltog med at fylkesrådet legges ned linjer på Fauske.

Flere hundre møtte fram på Fauske for å protestere mot planene om å legge ned idrettsfag ved den videregående skolen.

Foto: Therese Bergersen / NRK

I Nordland har debatten om skoletilbudet rast helt siden fylkesrådet innstilte på å legge ned 29 VGS-linjer.

De mener at mindre penger fra staten gjør dem nødt til å kutte. Nyheten ble møtt med store fakkeltog flere steder i fylket.

Like etter viste en ekstern rapport at Nordland fylkeskommune har en stor og dyr administrasjon.

På mandag snudde fylket delvis. De bevarte fire av linjene som var innstilt nedlagt.

Venstres Abid Raja sier til NRK at «folk i Nordland er forbanna».

– De kutter i både skoletilbud og nødvendige buss- og fergeruter. Ungdom over 25 år fratas også mulighet til å gå i ordinære klasser på VGS. Det rammer særlig flyktninger og distriktselever.

Abid Q. Raja

Finanspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja, er ikke utydelig i sin kritikk av Senterpartiet.

Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Kritisk

Raja reagerer på at Vedum har kalt statsminister Erna Solberg inn til Stortinget for å gi en forklaring på hva regjeringen skal gjøre for å motvirke fraflyttingen i nord.

– Sp og Vedum burde i stedet kalt inn sine egne kollegaer i Nordland for tidenes distrikts-rasering til tross for tidenes beste fylkesøkonomi.

For Raja er den gode økonomien i Nordland, kombinert med lav arbeidsledighet, bevis på at kuttene er unødvendige.

Abid Raja foran Stortinget

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) fra Akershus er svært kritisk til Senterpartiets styring av Nordland. Posisjonen består av Ap, Sp, SV og KrF.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Hadde Vedum virkelig vært opptatt av å løse problemer for folk i hverdagen, så hadde han startet med sin egen styring i Nordland.

– I stedet bruker han tid på politisk spill om en region som har rekordgod økonomi og rekordlav ledighet.

Videre peker Raja på tall som viser at det er under 2500 arbeidsledige i Nordland. I 2009, med Sp i regjering, var tallet 3764.

Sps politikk mener han vil føre til «økt arbeidsledighet i distriktene og sniksentralisering».

– Vil gi mer til Nordland

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum peker på partiets alternative statsbudsjett.

Der kommer Nordland godt ut.

– Vi legger inn nesten 250 millioner ekstra til Nordland fylke neste år sammenlignet med regjeringen. Det er fordi vi mener endringene i inntektssystemet har rammet Nordland hardt fordi det har så mye ferger og er så langstrakt.

Trygve Slagsvold Vedum med lam

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (midten), med et lam og artist og lokalpolitiker Ida Maria Sivertsen (MDG).

Foto: Therese Bergersen / NRK

Vedum er enig med Raja i at det er stor verdiskaping i Nordland.

Dog trekker de ulike konklusjoner.

– Det er et samfunn med viktig verdiskaping. Alt fra fiskeri og oppdrett til tungindustri. Men fylket er dyrt å drive fordi det er langstrakt.

Men hvis ting går godt i Nordland, skjønner du at folk reagerer på kuttene?

– Det er helt sikkert ting som er gjort feil i Nordland, som det er i alle fylker. Man må se kritisk på egen pengebruk. Men min nasjonale oppgave er å se hvordan pengene går i samfunnet totalt.

Mindre penger

Direktør for interessepolitikk i KS er Helge Eide. Han sier det er to inntektskilder som berører fylkeskommunene: Regionale utviklingsmidler og inntektssystemet.

Vedum sier Nordland har fått mindre penger fra begge disse.

Sistnevnte er i stor grad knyttet til folketall og antall elever i VGS. Det er et nullsumsspill mellom fylkene.

På fylket anslår man at det blir færre elever framover.

Befolkningsnedgang blant 16-åringer i Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) viser en graf over 16-åringer i Nordland i årene som kommer. Det sier han har ført til reduserte midler fra staten, og behov for kutt.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Eide sier at endringer i kostnadsnøklene tilbake i 2015 har rammet Nordland.

– Det har ikke vært en stor endring i år, men båt- og fergenøklene er viktig for et fylke som Nordland.

– Her har Nordland fylke sagt at de endringene som har vært tidligere har slått negativt ut for dem.

Regionale utviklingsmidler er ikke knyttet til folketall. Eide forklarer at her får alle fylker mindre penger enn tidligere.

– Det har slått spesielt sterkt ut for fylker med typiske distriktsutfordringer, slik som Nordland.

Helge Eide

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, peker på noen områder hvor Nordland fylkeskommune kommer dårlig ut

Foto: Fotograf Johnny Syversen

Eide er enig med Raja om at økonomien innad i Nordland går godt.

– Det er lav ledighet og høy aktivitet. Det påvirker skattingen til nasjonen, og da også rammene til fylkene.

Men han mener dette har størst effekt på enkeltkommuner.

– Jeg vil tro at den positive effekten av verdiskaping og sysselsetting er større på lokalsamfunnene enn budsjettet til den enkelte fylkeskommune.