Hopp til innhold

Bygger ut Aasta Hansteen-feltet til 50 milliarder

Et nytt gigantprosjekt i Norskehavet vedtatt. Statoil og partnerne har bestemt seg for å bygge ut Aasta Hansteen for 50 milliarder kroner.

Plattform på Aasta Hansteen-feltet

Gassfeltet planlegges bygd ut med Norges første og verdens største «Spar-plattform» lokalisert om lag 300 km fra Bodø og Helgeland på 1300 meters dyp.

Foto: Aker Solutions

I morgen går startskuddet for en ny gigantisk petroleums-utbygging i nord. Statoil sitt Aasta Hansteen prosjekt til 32 milliarder, samt gassinfrastrukturen kalt NSGI fra Luvafeltet til Nyhamna med en prislapp på ca 15 milliarder.

Feltet ligger på 1300 meters dyp og er en teknisk kjempeutfordring for Statoil og partnerene. Gassfunnet på Aasta Hansteen-feltet var tidligere kjent som Luva. Det ble omdøpt på kvinnedagen og fikk navnet til forfatter og samfunnsdebattant Aasta Hansteen.

Aasta Hansteen-funnet ble oppdaget i 1997. Det ligger om lag 300 km nordvest for Sandnessjøen. Forventet oppstart er i fjerde kvartal 2016.

– Utbyggingen av Aasta Hansteen og infrastruktur for gasstransport (NSGI) vil få stor betydning i nord, for norsk sokkel og for Norge. Aasta Hansteen blir Norskehavets nordligste felt, sier prosjektleder Kjell Giæver i Petro Arctic, som representerer oljeleverandørbedriftene i nord.

Ny infrastruktur

Gassfeltet planlegges bygd ut med Norges første og verdens største «Spar-plattform» lokalisert om lag 300 km fra Bodø og Helgeland på 1300 meters dyp.

– Aasta Hansteen er startet på ny infrastruktur mot nord. Gassen fra Aasta Hansteen skal transporteres gjennom en ny gassrørledning, det såkalte NSGI-prosjektet. Det omfatter en 500 km lang rørledning, fra Aasta Hansteen til Nyhamna. Deretter vil gassen bli sendt til Storbritannia via Langeled, opplyser Giæver til NRK.no.

Olje og energiminister Ola Borten Moe uttalte så sendt som 18. desember følgende forventninger til selskapene som er involvert i dagens beslutninger.

«En utbygging av Aasta Hansteen vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hele Norskehavet. Selskapene står nå overfor flere viktige beslutninger frem mot planlagt levering av utbyggingsplaner for Aasta Hansteen og NSGI før jul. Dette er viktig slik at jeg kan fremme saken for Stortinget slik at de kan behandle saken før sommeren, jeg vurderer Aasta Hansteen og NSGI som svært viktige prosjekter for den videre utviklingen av Norskehavet, og legger til grunn at de involverte selskaper er sitt ansvar bevisst og finner gode løsninger som gjør at prosjektene kan realiseres nå»

Verdens største plattform

Gassefelt Aasta Hansteen

8. mars i fjor

Foto: Jon Eeg / Scanpix/arkiv

Franske Technip inngikk i fjor en intensjonsavtale med Statoil o på bygging av skroget til plattformen. Plattformen vil bli verdens største av sitt slag.

Statoil anslår verdien av kontrakten til i overkant av fire milliarder kroner.

Plattformen blir verdens største av typen Spar, som er en sylinderformet flytende offshoreinstallasjon.

– Aasta Hansteen er starten på dypvannsutbygging i Norskehavet, og utbyggingen vil også kunne åpne opp for tilknytning til andre funn i samme område, sa Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil til NTB i juli i fjor.

Skroget er første byggetrinn av denne plattformen. Deler av arbeidet vil starte i august. Plattformen skal leveres i desember 2015.

De utvinnbare reservene for Aasta Hansteen er foreløpig anslått til rundt 47 milliarder kubikkmeter gass, og 0,8 milliarder kubikkmeter kondensat.