Hopp til innhold

«The Whale» får millionstøtte: – Fortsatt realistisk med byggestart neste høst

Innovasjon Norge gir over tre millioner kroner i støtte til opplevelsessenteret The Whale på Andenes. Fremdriften av prosjektet er dermed sikret og arbeidet kan fortsette som planlagt.

ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP

SPEKTAKULÆRT: Opplevelsessenteret på Andenes gir assosiasjoner til en hvalfinne som bryter havflaten.

Illustrasjon: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP

Opplevelsessenteret «The Whale» på Andenes i Nordland har skapt stor internasjonal interesse.

Lonely Planet, Dezeen, Forbes, Berlingske, World Architecture og The Mirror er blant dem som har omtalt senteret, som skal formidle hvalfangst og fiskerihistorie.

Den planlagte turistmagneten på Andøya har en prislapp på 350 millioner kroner. I dag kom gladnyheten om at Innovasjon Norge gir over tre millioner kroner i støtte.

– Dette er den raskeste behandling av en søknad hos Innovasjon Norge jeg har opplevd. De har rett og slett trua på prosjektet. Og ikke minst troen på reiselivet, ikke bare i Andøy, men i hele regionen, sier Børre Berglund, daglig leder i «The Whale».

Berglund mener det fortsatt er realistisk med byggestart høsten 2021 og åpning i 2023

The Whale - forslag til utforming

Planene for opplevelsessenteret «The Whale» har skapt internasjonal interesse. Men rester av gamle bygninger fra jernalderen, viser seg å ligge akkurat der bygget er tenkt.

Foto: Arkitektkonkurranse for The Whale

Roser prosjektet

Innovasjon Norge er veldig positiv til prosjektet, og tror dette kommer til å friste mange turister til å besøke Nord-Norge.

– Dette er viktig både for Andøy, Nordland og hele Norge og vi er stolt av å få lov til å være med på prosjektet. All ære til de som har dratt det igang, sier regiondirektør for Innovasjon Norge i Nordland, Monica Ahyee.

Ahyee trekker frem plasseringen av senteret som helt fantastisk og det å bruke hval som trekkplaster for turisme.

Fant kulturminner fra vikingtida

Ideskisse til The Whale på Andøya
Foto: Ralph Appelbaum Associates

Underveis i prosessen har de møtt på skjær i sjøen.

Like før jul i fjor ble det klart at prosjektet kom til å bli 23 millioner kroner dyrere. For ikke langt unna tomta der bygget er planlagt, ligger det nemlig rester av gamle bygninger fra jernalderen.

Fiskeværshaugen på Andenes har vært kjent lenge, men ikke omfanget av den.

– Vi fant kulturlag helt tilbake til slutten av jernalderen, og som har dateringer gjennom middelalderen. Her bodde mennesker som drev med fiske og handel, sier arkeolog Stine Grøvdal Melsæther i Nordland fylkeskommune.

Alle funn fra før 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Området strakte seg nemlig helt dit som «The Whale» skal bygges.

Og som tiltakshaver blir utbyggerne av «The Whale» selv ansvarlige for å ta regninga for prosessen med å grave ut de overraskende funnene.

Arkeolog Stine Melsæther fra Nordland fylkeskommune.

Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther i Nordland fylkeskommune. 

Foto: Ole Dalen / NRK

Når reguleringsplanen kommer ut på offentlig høring og offentlig ettersyn i juni, vil den bli regnet som en søknad om dispensasjon fra kulturminneloven.

Det er Nordland fylkeskommune som har myndighet til å vurdere hvorvidt en dispensasjon kan innvilges eller ikke.

Melsæther understreker at dialogen mellom partene har vært god. Men hva dommen blir er for tidlig å si.

– Vi registrerer at de ønsker å påvirke kulturminnene i minst mulig grad. Vi er veldig spente på å se planen. Vi håper den er fin og gjennomarbeidet.

Ikke forsinket

Tomta der opplevelsessenteret skal bygges

Her skal hvalsenteret bygges.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Prosjektet ble av The Mirror omtalt som «a ridiculously cool new whale-watching attraction», eller en latterlig kul ny hvalattraksjon.

At den nye norske hvalattraksjonen fått 3,15 millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge betyr at fremdriften av utviklingsprosjektet i 2020 er sikret og prosjektet fortsetter som planlagt. Prosjektet har dermed heller ikke blitt bremset av koronaepidemien.

– I år står «The Whale» overfor flere viktige oppgaver. Finansiering skal på plass, reguleringsplan og utstillingsinnhold, sier Børre Berglund.

Senteret er planlagt å stå ferdig i 2023. Det skal gi 20 helårlige arbeidsplasser og håper på 70.000 besøkende i året.

Etter planen skal byggingen starte her høsten 2021.

Høsten 2021 skal byggingen etter planen starte.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK