Hopp til innhold

«Liv» saksøker Tysfjord med hjelp fra innsamlingsaksjon

Tysfjord-kvinnen i 30-årene gikk til millionsøksmål mot Tysfjord kommune, men tapte i tingretten. Hun fryktet en anke ville føre til konkurs, men slipper det takket være støttespillere.

liv_tysfj3

«Liv» har anket inn Tysfjord kommune for Lagmannsretten grunnet det hun omtaler som omfattende omsorgssvikt.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Mandag startet ankesaken hvor «Liv» har saksøkt Tysfjord kommune på grunn av manglende inngrep fra kommunens side da hun ble utsatt for overgrep som barn.

I tingretten hadde hun krav på fri rettshjelp, men i ankesaken har hun ikke krav på støtte. Hun fryktet at anken ville gjøre at hun gikk konkurs, men fikk uventet hjelp fra kjente og ukjente som samlet inn over 50.000 kroner.

– Det hadde blitt veldig vanskelig å gå videre med saken uten et lån. Jeg tenkte mye på det da jeg bestemte meg for å anke. Jeg fryktet å gå konkurs, sier kvinnen, som ønsker å være anonym, til NRK.

Da hun fikk vite hvor mye som var samlet inn ble hun ordløs og rørt.

– Det at jeg har så mange rundt meg som ønsker at rettferdigheten skal seire betyr utrolig mye.

Klikk deg inn på tidslinjen for å lese alt om Tysfjord-sakene.

Kommunen frifunnet i tingretten

Ofoten tingrett konkluderte i fjor med at kvinnen ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig og fastslo at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

– Håpet mitt er at rettferdigheten skal seire og at kommunen skal innrømme at de har gjort feil. Jeg ønsker å gå videre i livet og se lyst på fremtiden, sier «Liv».

Ingar Nikolaisen Kuoljok og Roald Angell

Advokatene Ingar Nikolaisen Kuoljok og Roald Angell fra tingrettssaken i Ofoten tingrett i 2017.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kvinnens forsvarer, Ingar Nikolaisen Kuoljok mener det er viktig å vise er at ansatte i barnevern, skole og helse i Tysfjord kommune ikke har gjort jobben sin.

– Hun levde under alvorlige forhold som barn. Slik jeg ser det burde alarmklokkene ha ringt for veldig mange både i skole, helse og i barnevernet i kommunen, sier Kuoljok.

I tingretten krevde kvinnen og hennes advokat kommunen for 6,1 millioner kroner, men dette er nå nedjustert til i overkant av 2 millioner kroner på grunn av de sakkyndiges vurderinger.

Kommunen avviser erstatningsansvar

Kommunen avviser erstatningsansvar for det «Liv» har opplevd opp gjennom årene.

– Det er på det rene at hun hadde problemer på skolen. Da det etter hvert kom fram at faren hadde forgrepet seg på henne, så ble man også kjent med den problematikken, sier advokat Roald Angell som representerer Tysfjord kommune.

Han sier at saken ble grepet fatt ifra kommunenes side og fulgt opp med tiltak både på skole, fra helsetjenesten og også fra barnevernets side.

– Kommunen mener at den har satt inn adekvate tiltak og gjort det som etter forholdene var riktig å gjøre. Man kan ikke se at det foreligger at det er utvist erstatningsbetingende uaktsomhet fra de ansatte sin side som skulle begrunne noe ansvar for kommunen, sier Angell.