– «Leah» kastes ut om kort tid

Italienske myndigheter har bekreftet at de kan tilby trafickingofferet «Leah» og datteren nødvendig assistanse. Dermed blir de sendt ut av landet i løpet av kort tid.

Leah og datteren

Trafickingofferet «Leah» og hennes lille datter har i lengre tid kjemper for å få bli i Norge, men nå går det fire år lange oppholdet mot slutten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Trafickingofferet «Leah» og hennes lille datter har i lengre tid kjemper for å få bli i Norge, men nå går det fire år lange oppholdet mot slutten.

– Politiets utlendingsenhet (PU) har mottatt bekreftelse fra italienske myndigheter på at de kan tilby nødvendig assistanse («necessary support») til Leah og datteren ved retur. Det er ikke gitt informasjon om hva denne «supporten» består i, sier «Leahs» advokat Ingrid Holm Ellingsen til NRK.no.

Advokaten kjenner ikke til hva «nødvendig assistanse» innebærer.

– Men det er tydelig at norsk politi og Utlendingsnemnda stoler på italienske myndigheter, sier advokaten.

Blir eskortert ut av politiet

Advokat Ingrid Holm Ellingsen

SKUFFET: – Norge kunne og burde tatt Leahs sak til realitetsbehandling her, sier hennes advokat Ingrid Holm Ellingsen.

Foto: Bente H. Johansen

Utreisen til Italia blir på denne bakgrunn gjennomført i løpet av nær fremtid. Lokalt politi vil følge «Leah» på reisen.

– «Leahs» støttegruppe og jeg er fortsatt skeptiske til hvorvidt det tilbudet som «Leah» blir møtt med vil være godt nok til å gi henne og datteren god nok beskyttelse. Vi mener fortsatt at Norge kunne og burde tatt Leahs sak til realitetsbehandling her, sier Holm Ellingsen.

Kjempet for «Leah»

Video Kan bli sendt tilbake

«Leah» fikk et godt liv i Bodø, etter mange harde år på gata i Oslo og i Italia. Det var til Italia hun først kom som 14-åring fra Nigeria. Hun ble lokket med en god jobb, men endte opp som prostituert med tøffe bakmenn.

I Bodø har mange kjempet for at «Leah» og datteren på 1 1/2 år skulle få bli i Norge, mens norske myndigheter mener det er Italia som må ta seg av henne.

Ble utsatt

Allerede for en drøy uke siden sto «Leah» klar med kofferten og ventet på å bli sendt ut. Men da ga italienske myndigheter beskjed om at de ikke var godt nok forberedt til å ta imot «Leah» og datteren.

Ellingsen mener dette styrker mistanken om at Italia ikke er i stand til å ta godt nok vare på et offer for menneskehandel og hennes lille barn.

– Jeg forventer at italienske myndigheter kan stille med et botilbud, sier Holm Ellingsen, som vile holde kontakten med «Leah» etter at hun er kommet til Italia.

– Trygg i Italia

Leah

Trafickingofferet «Leah» skal sendes ut i nær framtid.

Foto: Håvard Karlsen

Utlendingsnemnda (UNE) har tidligere uttalt at «Leah» vil være trygg i Italia.

– Italia har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe menneskehandel. Blant annet er det opp til 20 års fengsel for menneskehandel. Italienerne har også oppretta flere såkalte shelters, der kvinner som er utsatt for menneskehandel kan oppholde seg å få hjelp. I tillegg har de et vitnebeskyttelsesprogram som skal fungere bra, har seksjonssjef Tom Paulsen tidligere uttalt.

UNE er uenig i at den økonomiske krisa i Italia har ført til at hjelpeapparatet ikke lenger fungerer.

– Ut fra våre kilder, som blant annet er Landinfo, så blir disse menneskene i tilstrekkelig grad ivaretatt. Vi har ikke mottatt noen informasjon i den senere tid om at forholdene i Italia har endret eller forverret seg. Den økonomiske krisa i Italia har ikke gått ut over hjelpeapparatet til disse kvinnene, sier Paulsen.