«Helsesista» kritisk til ny helsesøstertittel: – De bør klare bedre

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista» er ikke videre imponert over navnet sykepleierforbundet vil ha på helsesøstre i fremtiden: Helsesykepleier. Selv mener hun å ha et bedre forslag.

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik

Tale Maria Krohn Engvik er skeptisk til nyordet for helsesøster, helsesykepleier. Helsefremmer er tittelen hun helst ville hatt.

Foto: privat

– Jeg synes det er litt langt og kjedelig, jeg er opptatt av et mer direkte språk. Det er litt langt, både å si og skrive, rett og slett, sier Engvik.

Hun hadde helst sett at det var en litt mer spenstig tittel som er kjønnsnøytral, men som også rommer kompetansen man har etter videreutdanning til helsesøster på en bedre måte.

– Jeg har tenkt på det selv flere ganger, men har aldri funnet en tittel som traff meg i hjertet. Man jobber mer forebyggende og helsefremmende enn det som ligger i tittelen sykepleier. Helse er noe alle sykepleiere jobber med, sier hun til NRK.

Engvik tror de unge ville hatt bedre forslag å komme med, hun har tro på å lytte til deres meninger.

– Det bør være mer innbydende. De bør klare bedre enn helsesykepleier. Jeg er uansett Helsesista, det kommer jeg ikke til å endre på, sier hun og tenker seg om.

Engvik ønsker seg litt bort fra båsen som «pleier».

– Jeg er sykepleier, og det er så klart en viktig del av kompetansen min, men det er så mye mer. «Helsefremmer», det er et bedre forslag til ny tittel.

Droppet «helsearkitekt» som forslag.

150 ulike forslag har vært vurdert som kandidater til ny tittel for helsesøstre, hvor flertallet var lange og upassende.

– For barn og unges del er dette noe som ligner på det de har i dag, samtidig som det sier noe om kompetansen de har. Helsesykepleier var et av de korteste

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund

Leder i Landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo mener det nye navnet er et godt forslag.

Foto: NSF

forslagene, sier leder i Landsgruppen av helsesøstre NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Hun sier at store deler av befolkningen ikke vet at helsesøstre er sykepleiere med videreutdanning, noe som har vært viktig å signalisere.

– Et av de andre forslagene vi hadde var «helsearkitekt», det ble forkastet ganske raskt. Det samme var svært lange titler som forsøker å favne alt vi gjør innenfor én og samme tittel. Da blir det raskt for langt.

Sier seg enig i kronglete tittel

– Det er fagmiljøet selv som signaliserer et ønske om å endre denne yrkestittelen i en mer kjønnsnøytral retning. Det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Språkrådet har en anbefaling om kjønnsnøytrale titler, men sier man i dette tilfellet kan diskutere løsningene som er valgt.

Åse Wetås

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås er enig i at tittelen helsesykepleier er lang, men er positiv til større bruk av kjønnsnøytrale titler.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Helsesykepleier kan kanskje virke litt langt, men er samtidig går det inn i en tradisjon man allerede har innen sykepleie, som for eksempel anestesisykepleier. Dette kan bane vei for at helsesykepleier får en lettere vei inn i språket, tror hun.

At fagmiljøet selv ønsker å ta det i bruk, tror Wetås gjør at det nye navnet likevel vil etablere seg raskt.