«Finnmarken» reddet?

Etter mange år med usikkerhet ser det ut til at det gamle hurtigruteskipet får en ny fremtid. Men den gamle båten er i elendig forfaning.

Gamle Finnmarken

Det gamle hurtigruteskipet på Stokmarknes har forfalt mye de siste årene. Nå ser det ut til at båten er reddet og kan restaureres.

Foto: NRK

Dersom politikerne i Hadsel kommune følger rådmannens innstilling, vil kommunen garantere 20 millioner kroner, som betyr at finansieringa på 100 millioner kroner snart er på plass.

Pengene skal brukes til å restaurere båten og lage et permanent overbygg. «Finnmarken» ble satt på land i 1999 har forfallet satt sitt preg på båten. Uten overbygg har den gamle hurtigruta vært utsatt for vær, vind og regn.

Museumsbåt

«Finnmarken gikk i hurtigrutetrafikk fra 1956 til 1993. Året etter at den ble tatt ut av drift, ble den gitt i gave til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Fem år sensere ble den satt på land for å være et museum i fremtiden.

Men Hurtigrutemuseet har ikke hatt penger til å lage overbygg til «Finnmarken», og i mange år har kommunen, fylkeskommunen og staten vært uenig om hvem og hvordan dette skal finansieres.

Spleiselag

Tifligere i år bestemte Nordland fylkeskommune å gi 20 millioner kroner til museet for å redde den gamle hurtigruta, forutsatt at kommunen også går inn med 20 millioner kroner.

Nå er det opp til staten å gi de resterende 60 millionene som må til for å fullføre prosjektet.

Etter flere måneders arbeid klarte omsider kommunen å stille opp med en garanti på 20 millioner kroner, og dermed går «Finnmarken» inn i en lysere fremtid som museum på Stokmarknes.