«Finnmarken» får endelig tak over hodet

Etter det NRK erfarer vil regjeringen bevilge penger til vernebygg over hurtigruteskipet gamle Finnmarken i Hadsel og gi penger til ny oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Gamle Finnmarken

Etter det NRK erfarer kommer det penger til Hurtigrutemuseet på Stokmarknes på dagens statsbudsjett.

Foto: Herman Jelstad

I dag kommer olje- og energiminister Tord Lien til Vesterålen. Frp-ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel gleder seg til hva ministeren har med seg i kofferten.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I dag kommer olje- og energiminister Tord Lien til Vesterålen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg har selvfølgelig store forventninger. Når vi får en minister på besøk samme dag som statsbudsjettet legges fram, kommer han ikke hit for å fortelle dårlige nyheter, sier Freiberg.

Og etter det NRK erfarer vil Tord Lien ha trolig ha med seg 40 millioner kroner som en start for å etablere en oljevernbase i regionen. I tillegg til et vernebygg over hurtigruteskipet gamle «Finnmarken» i Hadsel. Et bygg Freiberg i en årrekke har kjempet for.

- Vi har jobbet over lang tid for å få på plass vernebygget over gamle Finnmarken, og jeg tillater meg å tro at det får vi en løsning på i dag.

Helomvending fra i fjor

I fjor på samme tid var imidlertid Freiberg en skuffet mann. Etter at regjeringen Stoltenberg foreslo i sitt siste statsbudsjett et samlet tilsagn på 40 millioner kroner i tilskudd til et vernebygg, valgte finansminister Siv Jensen å kutte støtten til museet.

– Om jeg skulle beskrive det jeg føler nå ville jeg måtte bruke ord som ikke står i ordboka, sa Freiberg til NRK da.

Kjell Børge Freiberg, ordfører i Hadsel

Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg håper på gode nyheter i dagens statsbudsjett.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nå ligger det altså an til at regjeringen i løpet av ett år har gjort en helomvending.

I tillegg til penger til Finnmarken, vil olje- og energiministeren etter det NRK erfarer også komme med penger til en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Basen har tidligere vært lovet som plaster på såret etter at KrF og Venstre fikk vernet Lofoten og Vesterålen for olje og gassaktivet i regjeringsforhandlingene. Regjeringen har tidligere kommet med sterke signaler om at en slik base ville komme.

Regjeringen styrker vedlikeholdet på fylkesveiene med 200 millioner kroner, Nordland er det fylket som får mest av disse pengene med 28,4 millioner kroner.

– Dette er det første budsjettet dagenes regjering får det fulle ansvaret for, derfor er det spesielt spennende å se hva de kommer med, sier Frp-ordfører Freiberg.

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Eirik Sivertsen frykter statsbudsjettet vil føre til økt sentralisering.

Foto: Arbeiderpartiet

Krever penger til kommunene

En som også er spent, om enn på en annen måte, er Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eirik Sivertsen.

– Ut fra det de gjorde i statsbudsjettet i fjor ser vi at det er en betydelig sentralisering som foregår. Det klarte de å få til bare på noen få uker. Hvis de fortsetter på den leien er jeg veldig rett for at det vil gå hardt ut over distriktsfylkene som Nordland. Skal kommunene klare å levere de tjenestene som er forventet av dem, må det komme en kraftig styrkning av kommuneøkonomien, sier Eirik Sivertsen