Hopp til innhold

«Dødsalgen» umulig å stoppe – ministeren varsler møte med næringa

Deler av Ofotfjorden er nærmest tømt for fisk etter oppblomstringen av alger. Så langt er det snakk om 11.600 tonn død oppdrettslaks. – Situasjonen er svært alvorlig, sier fiskeriministeren.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Kvarøy fiskeoppdrett

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Her er han avbildet under besøk på Kvarøy fiskeoppdrett tidligere i år.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Alger har så langt tatt livet av fisk som trolig er verdt godt over to milliarder kroner.

I dag kom forskere fra Sintef til Bodø. Herfra reiser de nordover med KV «Heimdal». Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord.

Det er laget et system for prøvetaking.

– Vi skal ta vannprøver ulike steder. Så skal vi finne ut hvor oppblomstringen beveger seg. Slik kan oppdretterne få vite hva de skal forholde seg til de nærmeste dagene, sier forsker Silje Forbord i Sintef Ocean til NRK.

– Nesten ikke fisk igjen

11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms.

«Dødeligheten i indre Ofotfjorden er liten – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen» står det i siste oppdatering fra Fiskeridirektoratet.

Forsker Silje Forbord i Sintef Ocean

– Vi skal ta vannprøver ulike steder i de berørte områdene, sier forsker Silje Forbord i Sintef Ocean.

Foto: Andreas Blix Jacobsen / NRK

Vill fisk trekker seg ut av området eller går dypere når det blir mye alger i vannet. De merker altså at det rett og slett blir ubehagelig å puste.

Oppdrettsfisken som lever i merder har ikke denne muligheten. De blir dermed kvalt av giften som algene produserer.

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet forteller:

– Det er et algebelte i hele Ofotfjorden. Prognosen viser at flere oppdrettere trolig blir rammet i morgen. Det er store utfordringer med å få håndtert all den døde fisken.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» ankommer landsdelen i løpet av kvelden.

Denne båten kan slakte direkte ettersom den beveger seg fra anlegg til anlegg. Oppdretterne opplever at fisk som allerede er rammet av algene ikke tåler å bli flyttet.

Desperat behov for informasjon

Lars-Johan Naustvoll er havforsker og algeekspert ved Havforskningsinstituttet.

Han sier til NRK at det haster å finne ut mer om algene.

Lars-Johan Naustvoll

Lars-Johan Naustvoll er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Vi har et desperat behov for informasjon. Vi må finne ut hvor de befinner seg og ikke minst om algene er voksende eller døende.

Havforskeren tror algene flytter seg vestover i løpet av natten.

– Trolig blir Øksfjorden i Lofoten rammet innen ett døgn. Nå skal vi ta prøver vest for Ofotfjorden, mellom Molla og Offersøy for å se om det er alger i vannet der, sier Naustvoll.

– Hvorfor skjer dette?

– Vi ser likhetstrekk med det som skjedde i 1991. Da var det sol og høye temperaturer i etterkant av en periode med mye nedbør.

– Men det er for tidlig å si noe sikkert om hva som er årsaken. Det skjer på grunn av en kombinasjon av flere miljøforhold.

– Umulig å hindre spredning

Kveldslys over Ofotfjorden

Dødeligheten i indre Ofotfjorden er stoppet opp – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen.

Foto: Bodil Kristine Fagerthun

Fiskeridirektoratet har også fått tilgang til kystvaktskipet Heimdal, som er utstyrt med et mobilt laboratorium.

Skipet er på vei fra Bodø til det aktuelle området for å prøve å finne ut nøyaktig hvor algene befinner seg.

Aktører som forsøker å minimalisere tapet, flytter nå fisk, reduserer foringen eller nødslakter.

Ifølge Naustvoll er det helt umulig for mennesker å hindre spredning. I en artikkel hos NTB påpeker forskeren at algen dundrer videre i sitt eget tempo:

– Det som kan stoppe algeoppblomstringen er storm eller kraftig vind, eller at algen av seg selv bruker opp det den lever av.

Nesvik: – Meget alvorlig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier til NRK at situasjonen er svært alvorlig.

– Det er en stor produksjon som nå faller ut. Dette er alvorlig. For hele landet. Det er viktig at vi får håndtert situasjonen, sier Nesvik.

Død fisk på overvåkingskamera

Overvåkingsbilde fra en av merdene viser mye død fisk hos Ellingsen Seafood.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Algene gjør at fisken ikke får puste. Det gjør ikke dette bare et økonomisk anliggende, men også en dyrevelferdsmessig tragedie.

Nesvik sier han vil invitere aktørene til et møte så snart de har fått «hodet over vannet». Han vil ikke svare på om det er aktuelt å gi økonomisk drahjelp.

Men han påpeker at dette er en næring som er subsidiefri, og som har tjent gode penger i årevis.

– Jeg går ikke inn i den diskusjonen nå. Senere vil vi se på hva vi kan gjøre av avbøtende tiltak knyttet til produksjon og produksjonssyklus.

NRK har tidligere skrevet at Øksnes i Vesterålen trolig ville bli rammet. Dette stemmer ikke, og er rettet til Øksfjorden i Lofoten.