Hopp til innhold

Blir rådet til å beholde F-16-flyene i Bodø

Etter det NRK erfarer har forsvarssjefen bedt forsvarsministeren om å beholde F-16 i Bodø ut flyenes levetid.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide på besøk i gardeleiren i Oslo

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen blir rådet til å beholde F-16-flyene i Bodø. Her er hun på besøk i gardeleiren i Oslo.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil beholde F16 i Bodø ut flyenes levetid, og vil utsette flyttingen av generalinspektøren for Luftforsvaret fra Rygge til Bodø.

Etter det NRK erfarer har han allerede gitt disse rådene til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forslaget kan stride imot Stortingets flyttevedtak, men kan være nødvending for å opprettholde Norges forsvarsevne i lufta.

25 prosent av flyteknikerne har sluttet

Siden vedtaket om å flytte de to jagerflyskvadronene i Bodø til Ørland i Trøndelag kom i 2012 har 25 prosent av flyteknikerne i Bodø sluttet.

Fortsetter utviklingen slik, blir det vanskelig å holde nok jagerfly i lufta til å bevare dagens forsvarsevne.

– Dette advarte vi imot da man valgte bort Bodø som framtidig kampflybase. Å holde på det etterspurte personellet, er en stor utfordring, sier stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, Eirik Sivertsen.

Derfor foreslår forsvarssjefen etter det NRK erfarer å ikke flytte til Ørlandet, men drifte F-16 i Bodø ut flyenes levetid. Altså til de nye F-35-flyene kan overta på Ørland, trolig en gang rundt 2020–2025.

Utfordrende med nye fly

De første F-35 skal komme til Ørland i 2017 og det vil ta fra fem til åtte år før Forsvaret har utdannet mange nok til at F-35 kan overta alle dagens oppgaver fra den gamle traveren F-16.

På Ørlandet må derfor mannskapene snart bruke mye tid på å lære seg å fly og vedlikeholde de nye F-35-flyene. Det forsterker utfordringen med å levere nok fly og flygere til å holde nok F-16 i beredskap.

– Krevende omstilling

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide bekrefter i e-post til NRK at de nå ser på flere sider av omstillingen i Luftforsvaret. Hun skriver blant annet at:

«Det er regjeringens ansvar å sikre at vi har god operativ evne gjennom hele den krevende omstillingsprosessen Luftforsvaret nå er inne i».

Videre sier ministeren at det kan bli aktuelt:

«Å justere tidslinjer – eller i ytterste fall beslutninger».

Vil utsette å flytte GIL

I det samme brevet skal forsvarssjefen også ønske å utsette flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fra Rygge til Bodø, mens omstillinga pågår.

Blant de om lag 250 ansatte på Rygge er det sterk motstand mot å flytte nordover, men Eirik Sivertsen mener det ikke finnes gode argumenter for å bli i sør.

– Jeg mener det er viktig at vi nå får bygd opp og styrket forsvarshovedstaden, som er i Bodø. Det er egne fagmilitære begrunnelser for å flytte den øverste ledelsen i GIL til Bodø. Vi vet hvordan de forsøkte å trenere flyttingen av Luftfartstilsynet, vi vil ikke tillatte at det skjer med GIL, sier han.

Stortinget vedtok i 2012 at generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) skal til Bodø. Etter planen kommer de første ansatte i 2014, mens resten flytter etter i utgangen av 2016.

– Dette handler ikke om kostnader, det handler om å velge de faglig riktige løsningene som gjør at vi har en ledelse som er kompetent til å lede avanserte militære operasjoner både nå og i fremtiden, sier Sivertsen.