NRK Meny
Normal

– Vi vil aldri klare å avverge alle dyretragedier i landbruket

Bønder trues med å miste tilskudd dersom de ikke tar vare på dyrene sine. Lederen i Senterpartiet er positiv til tiltaket, men tror samtidig man aldri vil klare å bli kvitt problemet helt.

Kadaveret bærer preg av å ha ligget lenge

VANSKJØTSEL: Sykdom og personlig krise hos bønder er ofte årsaken til dyretragedier, som vi ser eksempel på her. Landbruksdirektør Monika Iveland mener mye av problemet i dag er at folk ikke bryr seg nok når det gjelder å avverge dyretragedier.

Foto: Mattilsynet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

Foto: NRK

NRK har tidligere skrevet om at landbruksmyndighetene truer med å trekke offentlige tilskudd til bønder som vanskjøtter dyr. Bare i Nordland trues ni bønder med å miste offentlig tilskudd.

Leder Trygve Slagsvold Vedum er positiv til tiltaket, men mener samtidig at det er urealistisk at man klarer å avverge alle dyretragedier i landbruket.

Han understreker også at bøndene som rammes, må få en rettferdig behandling.

– Hvis det uomtvistelig pågår grove dyrevelferdsbrudd, synes jeg det er rett at man skal kunne bruke ulike virkemidler for å stoppe det som skjer. Samtidig må man ha en ordentlig saksbehandling, slik at folk blir behandlet rettferdig og ordentlig.

– Kan ikke garantere seg hundre prosent

Slagsvold Vedum mener fagorganisasjoner, som bondeorganisasjoner, dyrleger, dyresjåfører og naboer må stille opp og varsle fra om kritikkverdige forhold i landbruket.

– Dyretragedier, som menneskelige tragedier, bør ikke skje. Men i et samfunn vil det alltid kunne skje feil. Da gjelder det å fange det opp så fort som overhodet mulig. Men å garantere seg hundre prosent mot at det oppstår dyretragedier, det går ikke.

– Har fått mange tilbakemeldinger

Det er kun et fåtall bønder som mishandler dyra sine, men det er disse Staten nå ønsker å få ut av næringa.

Etter at NRK først fortalte om saken, har landbruksdirektør Monika Iveland fått mange henvendelser fra både bønder og dyrleger.

Du må være skikket til å drive.

Monika Iveland / Landbruksdirektør

– Jeg har fått veldig mange ulike tilbakemeldinger. Det som er tydelig er at temaet engasjerer, og det er bra. Noen synes dette er veldig bra, mens andre synes Mattilsynet er vanskelig, og er ikke noe fornøyd med at det skal bli en strengere kontroll, sier landbruksdirektør Monika Iveland.

Sykdom og personlig krise hos bønder er ofte årsaken til dyretragedier. Iveland mener derimot at sykdom ikke er god nok forklaring ved vanskjøtsel av dyr.

– Jeg tenker det blir veldig mye som i all annen næring. Du må være skikket til å drive. Hvis du blir syk over kortere eller lengre tid, må du kunne skaffe hjelp.

Iveland mener mye av problemet i dag er at folk ikke bryr seg nok når det gjelder å avverge dyretragedier, og at det ikke er noen som tar ansvar.

– Jeg tror dessverre at problemet består i at det faller i mellom alle stoler, der folk tror at noen andre tar ansvar.

Landbruksdirektør Monika Iveland

Landbruksdirektør Monika Iveland forteller at dette er et tema som engasjerer mange.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.