– Vi tror de tre siktede vet hvorfor vi ikke finner den savnede

Politiet håper at varetektsfengsling av tre kamerater skal bidra til at de kommer bunns i hva som skjedde da 23 år gamle Truls Henrik Johansen forsvant på havet forrige fredag.

Etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka

VITNEAVHØR: – Politiet trenger ro til å gå gjennom det materialet vi har innhentet. Det gjenstår noen vitneavhør, sier etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka.

Foto: Ole Dalen / NRK

Tre menn i midten av 30-årene ble i dag siktet for uaktsomt drap etter at en mann forsvant i sjøen i Vesterålen sist fredag. Mannen som er savnet og antatt omkommet, er den 23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes.

De tre mennene i 30-årene framstilles for varetektsfengsling i et fengslingsmøte som ble avsluttet klokken 16:00

Klokken 18:15 er det fremdeles ikke klart om de tre vil måtte bli varetektsfengslet eller ikke.

En av de siktedes advokat, Hanne Elise Skare, sier at hennes klient tar siktelsen svært tungt, og at han ikke erkjenner straffskyld.

Sortland lensmannskontor

Politiet på Sortland jobber videre med å avdekke hva som har skjedd.

Foto: Ole Dalen / NRK

En varetektsfengsling vil kunne gi nødvendig tid og rom til å kunne fastslå om det er en ulykke eller om det har foregått en kriminell handling.

– Vi tror at de tre siktede har informasjon som kan forklare oss hvorfor vi ikke finner den savnede, sier etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka.

Alvorlig siktelse

Hun forklarer hvorfor politiet har tatt ut en såpass alvorlig siktelse.

– Vi vet at de tre siktede har vært i umiddelbar nærhet av mannen som nå er savnet. Vi mener at de kan si noe om hva som har skjedd. For politiet er det viktig å finne ut hva som skjedde, og hva de vet.

Leteaksjon etter savnet 23-åring i Vesterålen

Søkene etter den savnede  23-åringen pågår i dag, og vil sannsynligvis fortsette i morgen.

Foto: Redningsselskapet

De tre mennene har forklart seg til politiet, men Kleczka ønsker ikke å gå inn på hva som ble sagt i de enkelte avhørene.

Omstridt paragraf

Mennene, som er i midten av 30-årene, er siktet for uaktsomt drap og/eller å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette.

– Det betyr at de burde ha sett at denne personen ikke kunne ta vare på seg selv, og at man burde ha grepet inn for å hjelpe, sier kriminologiprofessor Hedda Giertsen.

– Helt enkelt kan man si at man har begått en feil som førte til et dødsfall. Til forskjell fra et overlagt drap, er det i disse sakene snakk om et dødsfall uten at det var til hensikt eller at vedkommende ikke kunne skjønne at utfallet kunne ende slik, sier Giertsen.

Paragrafen er omstridt, og den blir ikke brukt ofte. Mellom 2004 til 2016 har det vært mellom 25 og 45 saker i året. De fleste sakene gjelder trafikkulykker, og den døde kan være tiltaltes eget barn, ektefelle, kjæreste, eller søsken. Straffen er stort sett betinget, eller ubetinget fengsel.

Giertsen mener det er meningsløst å straffe noen for en handling gjort i vanvare. Hun er usikker på om det har noen allmennpreventiv effekt å straffe noen for uaktsomt drap.

Kriminologi-professor Hedda Giertsen

Kriminologi-professor Hedda Giertsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Det har neppe noen innvirkning på andre menneskers adferd. Det gir heller ingen mening at de som var med på dette skal gjøre opp for det som har hendt. Som oftest vil personene som er innblandet i en slik situasjon ikke trenge en påminnelse om at de skulle ha gjort noe annerledes. Folk vil jo leve med denne påkjenningen resten av livet, sier Giertsen.

I en trafikkulykke eller en båtulykke skjer ting skjer veldig fort, og kompliserte og uoversiktlige situasjoner kan være vanskelig å vurdere.

– Når man legger til grunn at noen skal avskrekkes, betyr det at man har tid til å vurdere situasjonen. Det har man ikke alltid, sier hun.

– Hvordan kunne man isteden løst disse sakene?

– Man kan jo tenke seg at disse sakene bør bringes inn for Konfliktrådet. Det har jo også politiet mulighet til å gjøre. Her kan de involverte møte pårørende komme sammen og fortelle hverandre hvordan de opplevde hendelsen.

Laster kart, vennligst vent...