NRK Meny
Normal

– Vi måtte ta med barna og rømme fra kommunen

Nylig fikk Andøy kommune en foretaksbot for ikke å ha gjort nok i en mobbesak. Nå får de kraftig kritikk fra en annen familie, som hevder kommunen har hatt et mobbeproblem i årevis.

– Måtte flytte på grunn av mobbing

– Å rive barna løs fra kjente omgivelser og vennene deres var vanskelig, men vi følte at vi var nødt til å gjøre noe med situasjonen, sier Vidar Pedersen og Katrine Gjertsen. De valgte å flytte fra Andøy kommune fordi to av barna ble mobbet.

– Dette har pågått i kommunen i mange år. Vi flyttet dit i 2005, og allerede da så jeg at ting ikke var helt som det skulle være. Men som nyinnflyttet ville jeg ikke si så mye da, forteller Vidar Pedersen.

Sammen med kona Katrine Gjertsen og barna tok han for tre måneder siden den vanskelige avgjørelsen om å bryte opp, og flytte fra Andøy kommune i Nordland til en annen kommune.

Årsaken? To av barna ble mobbet på skolen, hevder de.

Det hele startet da gutten i familien gikk i 5. klasse, og datteren akkurat hadde startet på det yngste trinnet, hevder foreldrene.

– Vi så på ungene at de etter hvert ble innesluttet. De hadde ikke lyst til å gå på skolen om morgenen, og var ofte syke. Vi fant ut at vi måtte ta grep, og da valgte vi å flytte på oss, sier paret til NRK.

Ifølge foreldrene ble datteren holdt utenfor, og fikk ikke lov å leke med de andre. Én gang fant Vidar Pedersen datteren gråtende mens klassen var på tur i nærområdet.

– De ville ikke ha noe med henne å gjøre. Hun ble ofte funnet alene under en benk i skolegården, fordi hun fikk nei fra de andre, forteller Katrine Gjertsen lavmælt.

Det er sårt å snakke om erfaringene de gjorde seg.

Ble kalt homofil av klassekamerater

Sønnen ble også utestengt av de andre barna. Ifølge foreldrene var sønnen opptatt av å aktivisere de som ble gående alene i friminuttene.

– Han ville passe på at de hadde noen å leke med, framfor å henge med de store gjengene. Da ble de gjerne kalt homofile, og spurt om de var kjærester, hevder Pedersen.

Foreldre flyktet fra Andenes

Foreldreparet er skuffet over kommunens håndtering av saken, og mener det eksisterer en fryktkultur for å si ifra i området.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Andre ganger opplevde de at medelevene aktivt frøs ham ut på fritiden.

– Dersom han prøvde å ringe klassekameratene fikk han ingen kontakt. En annen person kunne stå ved siden av ham å ringe det samme nummeret like etterpå, og få svar. Det forteller oss at de «blokkerte» enkelte nummer, sier foreldrene.

Men da de konfronterte skoleledelsen og politikerne om situasjonen, føler foreldrene at de ikke ble tatt på alvor.

  • Les tilsvaret til ordføreren i kommunen lenger ned i saken.

Nå ønsker de å stå fram med sin historie for å belyse et problem de mener blir lagt lokk på.

– Trodde ikke på oss

– De hadde det ikke bra på skolen. Vi prøvde å få det ut av barna, men de ville ikke fortelle oss om det.

– Men dere fikk heller ingen gehør verken i skoleverket eller den politiske ledelsen om at det foregikk mobbing?

– Nei, kommunen ville ikke høre snakk om det. Det var ingen andre som hadde opplevd dette, og de skjønte ikke hva vi snakket om.

– Vi følte at vi ikke fikk noen støtte, legger Gjertsen til.

Foreldrene forteller om psykisk, så vel som fysisk mobbing. Ett konkret tilfelle var såkalt «nippling».

Oversiktsbilde Andøy

I desember i fjor fikk Andøy kommune 25.000 kroner i foretaksstraff for brudd på opplæringsloven i forbindelse med en annen mobbesak. Kommunen har godtatt boten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det vil si at de tar tak i huden og vrir rundt. Sønnen vår opplevde at flere av elevene begynte å gråte fordi det gjorde vondt.

Gjertsen og Pedersen sier de kjenner til ytterligere én familie som valgte å forlate kommunen for å komme seg vekk fra problemene.

– Vi mener kommunen helt klart har et problem med mobbing. Vi ønsker at folk skal våkne.

Fikk mobbebot

I desember i fjor ble det kjent at statsadvokaten i Nordland ga Andøy kommune 25.000 kroner i foretaksstraff for brudd på opplæringsloven.

Bakgrunnen er at en elev skal ha blitt mobbet av både medelever og en lærer, og kommunen skal ifølge statsadvokaten ikke ha gjort nok for å ordne opp.

Den boten har Andøy kommune har godtatt.

Saken gjelder en annen familie, men familien som nå har valgt å flytte fra Andøy er glad for å se at noe skjer.

– Det gjør problemet synlig for flere, sier Vidar Pedersen, og fortsetter:

– At kommunen har fått foretaksstraff forteller oss at folk har begynt å si ifra. Vi opplevde veldig ofte at de ikke turte det. Det var en slags fryktkultur. De som sa ifra ble ofte oversett og sett ned på.

Ordføreren: – Tar mobbing på alvor

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, sier han ikke kjenner til at noen har flyttet fra kommunen som følge av mobbing.

Han påpeker at han ikke kan kommentere enkeltsaker, men understreker at de tar mobbing på alvor.

– De aller fleste saker håndteres veldig godt i samarbeid mellom elev, foreldre og skolen. Så er det noen saker, heldigvis få, som vi ikke klarer å løse like godt. Og i ett tilfelle såpass dårlig, for å si det slik, at det ender opp i en foretaksstraff for kommunen.

– Men dersom det er noen som sier at de har flyttet fordi de mener Andøy kommune ikke har klart å løse deres sak, så er det sterkt beklagelig. Selvfølgelig er det det, legger Solsvik til.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune

Ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik, sier de tar mobbing på alvor, og kjenner ikke til at noen har måttet flytte fra kommunen på grunn av mobbing.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ordføreren vil ikke være med på at Andøy har et verre mobbeproblem enn andre kommuner, og viser til undersøkelser gjennomført av Utdanningsdirektoratet som viser at elevene er fornøyde.

– Undersøkelsene viser at elevene trives veldig godt på skolen, og at det er lite mobbing. Men så må jeg raskt legge til at det ikke betyr at det ikke forekommer mobbing, også hos oss.

Avviser fryktkultur

Ordføreren er klar på at Andøy er en god kommune å vokse opp i.

– Alle lærerne våre jobber hver dag med å skape et godt miljø for elevene, sier Solsvik, og understreker at han ikke ønsker å bortforklare enkeltsakene.

– Flere opplever at det er en slags fryktkultur i Andøy kommune, som gjør at de er redd for å si ifra om mobbing. Hva synes du om det?

– I så fall også sterkt beklagelig. Men fra mitt ståsted har jeg ikke inntrykk av at det er en fryktkultur. Det er bra å melde ifra, og jeg oppfordrer alle til å gjøre det hvis det er nødvendig. Likevel opplever ikke jeg at jeg er ordfører i en kommune hvor folk ikke er tydelig på å si ifra.

Ledelsen ved den aktuelle skolen kjenner seg ikke igjen i NRK i sin fremstilling. Etter å ha sett TV-innslaget med familien torsdag kveld, sier skolefaglig rådgiver Torfinn Bø i Andøy følgende:

– NRKs fremstilling inneholder flere faktafeil, skolen og kommunen settes i et dårlig lys.

– Hvilke faktafeil er det snakk om?

– Jeg har taushetsplikt, så det kan jeg ikke kommentere.

En vanskelig avgjørelse

Etter drøyt ni år i Andøy kommune har familien Pedersen Gjertsen nå etablert seg i en annen kommune.

Familie måtte flykte fra Andenes

Samtalen går livlig rundt middagsbordet om stort og smått for familien Pedersen Gjertsen. De har fått en helt ny hverdag etter at de flyttet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Vidar Pedersen medgir at avgjørelsen de tok for tre måneder siden ikke var helt enkel.

– Å rive barna løs fra kjente omgivelser og vennene deres var vanskelig, men vi følte at vi var nødt til å gjøre noe med situasjonen, forklarer han.

Foreldreparet håper både foretaksboten kommunen nylig fikk, i tillegg til deres historie, vil endre på måten kommunen håndterer lignende saker i framtiden.

For familien er det blitt en helt annen hverdag etter at de flyttet.

– Barna stortrives, og fikk venner med en gang. De har begynt å smile igjen etter skolen, og synes det er veldig gøy å være ute og leke. Vi ser på ungene at de har fått det veldig mye bedre, kommer det samstemt fra Vidar Pedersen og Katrine Gjertsen.