NRK Meny
Normal

– Vi må tilbake til 50-tallet for å finne tilsvarende lave dødstall i trafikken

Kun én person mistet livet på nordnorske veier i november, opplyser Statens vegvesen.

Dødsulykke på Offersøya

OMKOM: En person omkom på nordnorske veier i november. Denne ulykken skjedde på Offersøya, og kostet en 18 år gammel mann livet.

Foto: 03030-tipser

Trond Harborg

POSITIV UTVIKLING: Trond Harborg i Statens vegvesen er glad for at tallene peker i riktig retning.

Foto: Giselle Jensen

– Tallene viser en veldig fin utvikling når det gjelder antall dødsulykker i region nord. Hittil i år har 15 personer mistet livet i trafikken i Nord-Norge, noe som er åtte færre enn på samme tid i fjor, sier sjefingeniør Trond Harborg i Statens vegvesen region nord.

I november mistet kun én person livet på veiene i Nord-Norge. Denne ulykken skjedde på Offersøya i Alstahaug kommune. En 18 år gammel mann omkom etter en utforkjøring på fylkesvei 17.

I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 24 og 25 personer mistet livet som følge av trafikkulykker i årets første 11 måneder, forteller Harborg.

– Per i dag ligger vi ti personer lavere enn det som har vært gjennomsnittet de siste årene. Vi må tilbake til begynnelsen av 1950-tallet for å finne tilsvarende lave dødstall i trafikken i Nord-Norge, sier Harborg.

– Summen av mange tiltak

Ulykkesstatistikk

Nasjonale tall for november.

Foto: Statens vegvesen

I Troms fylke har ingen mistet livet på veiene så langt i år, når det nå gjenstår én måned av året. Det har aldri skjedd før at det ikke har vært dødsulykker på veiene i Troms løpet av et helt kalenderår, ifølge vegvesenet.

På landsbasis mistet syv personer livet i november 2014. Det er tre færre enn i fjor, viser tall fra Statens vegvesen. Totalt har 146 mistet livet i trafikken i Norge så langt i år, noe som er 20 færre sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– Det er alltid vanskelig å sette fingeren på spesielle årsaker når ulykkestallene går opp eller ned. Vi ser en klar reduksjon i tallene når vi ser på utviklingen over mange år, så det kan ikke bare være tilfeldigheter, sier Harborg.

– Totalt sett er det nok summen av mange riktige tiltak. Vi har hatt forskjellige informasjonskampanjer, vi har fått bedre veier, bedre kjøretøy og så har vi den kontrollinnsatsen som blir gjort på veiene av både politi og andre.

– Husk refleks

Idet vi går inn i årets mørkeste årstid, har sjefingeniøren en klar oppfordring til alle som ferdes både på og langs veiene i Norge.

– Det er veldig viktig å sikre seg som trafikant, slik at man er synlig for andre. Bruk av refleks er et spesielt viktig tiltak i så måte.

Harborg oppfordrer også bilistene til å være påpasselig med tanke på hastigheten.

– Tilpass farten etter forholdene. Vi vet at det er en veldig nær sammenheng mellom fart og alvorlige trafikkulykker. Det at farten avpasses og settes ned, har veldig stor betydning for ulykkesutviklingen fremover.

– Vi håper, med trafikantenes hjelp, at den gode utviklingen fortsetter, avslutter Harborg.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for perioden januar-november

Pr. november

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Nordland

10

11

8

8

21

7

Troms

0

7

9

15

9

6

Finnmark

5

5

0

9

3

5

Region nord

15

23

17

32

33

18

Månedlig oversikt over antall drepte i trafikken - nasjonale tall

 

2011

2012

2013

2014

Januar

17

15

14

9

Februar

12

16

9

14

Mars

12

8

11

9

April

10

13

9

7

Mai

11

12

14

19

Juni

21

11

16

18

Juli

16

13

17

19

August

19

15

25

19

September

12

10

19

16

Oktober

13

14

22

9

November

13

12

10

7

Desember

12

6

21

?

Totalt

168

145

187

 

Ulykkesstatistikken omfatter bare veier som er åpne for vanlig trafikk. Tallene er foreløpige, og kan bli endret. Kilde: Statens vegvesen.