– Vi kan snart stå på randen av masseutryddelse av arter i verdenshavene

Amerikanske forskere mener det må handles nå hvis man skal unngå en global, marin katastrofe innen få tiår.

Havoter ved Morro Bay, California

Havoteren var tidligere ettertraktet på grunn av pelsen, og var nært utryddet. Her er et individ fotografert ved Morro Bay, California.

Foto: Andrew Reding / (cc) https://www.flickr.com/

Økolog Douglas McCauley ved University of California Santa Barbara

Økolog Douglas McCauley ved University of California Santa Barbara er en av forskerne bak rapporten.

Foto: University of California Santa Barbara

Et team med amerikanske forskere har samlet sammen og analysert data fra flere hundre uavhengige kilder, og konkludert med at menneskeheten kan være i ferd med å skape permanent skade på havene og dyrene som lever i dem, skriver The New York Times.

– Bekymringene rundt det mange frykter kan bli historiens sjette masseutryddelse har nesten utelukkende fokusert på data fra landbaserte økosystemer. Vi begynte dette prosjektet for å finne ut mer om faren for en menneskeskapt masseutryddelse i havet, sier økolog Douglas McCauley til NRK, som er assisterende professor ved University of California Santa Barbara.

– Mange arter har forsvunnet

McCauley forklarer at mennesker har påvirket dyrelivet på land i titusener av år, men at vi først begynte å påvirke dyrelivet i havet i negativ retning for noen få hundre år siden.

– På 500 år har 500 arter forsvunnet fra landjorda som følge av menneskelig påvirkning, mens tallet i havet er 15.

Selv om relativt få marine arter så langt er borte, mener forskeren at dataene deres viser at vi innen få tiår kan stå overfor store problemer.

– Vi kan snart stå på randen av en masseutryddelse av arter i verdenshavene. Våre handlinger det neste århundret vil være avgjørende for om det vil skje.

– Fremdeles tid

Årsaken ligger ifølge forskeren i måten havet brukes på. Forurensning, energiutvinning og matinnhøsting foregår i dag på en måte som på sikt vil kunne skape store utfordringer.

På toppen av det hele kommer klimaendringer, sier forskeren.

– Det går mot en utvikling i havet som jeg vil sammenligne med den industrielle revolusjon på land, som førte til at flere arter ble utryddet.

Han understreker at det fremdeles er tid til å gjøre grep for å unngå en global katastrofe i fremtiden.

– Men vi må handle nå, sier han.

– Ikke kontroversielt

Svein Sundby, forskningsleder Havforskningsinstituttet

Forskningsleder Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Forskningsleder Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet mener den store usikkerheten for havets organismer ligger i de globale klimaendringene.

– Når det gjelder overfiske er dette et regionalt problem for enkelte områder og marine økosystemer på planeten, men slettes ikke over alt.

Sundby er stort sett enig i konklusjonen i studien.

– Denne amerikanske studien gir en «føre-var»-pekefinger snarere enn dommedagsprofetier, og inneholder egentlig ikke noe kontroversielt, sier han.