– Vi kan ikke møte utfordringene med å stenge tilgangen til naturen

Flere av de største turistdestinasjonene i landet er bekymret for naturen og sikkerheten. Nå mener Norsk friluftsliv det må bevilges midler fra nasjonalt hold.

Turistene tråkker ned naturen i Lofoten

Norsk friluftsliv mener det er på tide at utfordringene til de store turistdestinasjonene blir løftet opp på nasjonalt nivå.

Foto: Odd Petter Hovde

– Midler til vedlikehold må inn på nasjonalbudsjettet, mener generalsekretær i Norsk friluftsliv, Lasse Heimdal.

Turistdestinasjoner som har opplevd en sterk vekst de siste årene er bekymret for sikkerheten og belastningen på naturgrunnlaget. I Lofoten har reiselivssjefen slått alarm, og på Prekestolen ønsker flere aktører å begrense tilgangen.

Det bekymrer Norsk friluftsliv som mener restriksjoner vil kunne ødelegge gode naturopplevelser. De etterlyser at regjeringen og Stortinget kommer på banen og bevilger nasjonale midler til de sterkt voksende turistdestinasjonene.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv

Generalsekretær i Norsk friluftsliv, Lasse Heimdal.

Foto: Joe Urrutia

– Det er to worst case scenario. Den ene er at det innføres tiltak for å begrense tilgangen til turistområdene, og det andre er at trøkket på populære turistområder blir så stort at naturgrunnlaget svekkes og ødelegges, sier generalsekretær i Norsk friluftsliv, Lasse Heimdal.

De mener utfordringene med manglende fasiliteter og sikkerhetsutfordringene hos de mest belastede turistmålene i landet må løftes opp på nasjonalt nivå.

– Lofoten, Prekestolen og Trolltunga er eksempler på turiststeder som har en unik verdi i norsk og internasjonal sammenheng, og bør prioriteres fra nasjonalt hold. Det holder ikke å be kommunene om å finansiere vedlikeholdet her alene, mener han.

– Viktig innspill

Ola Elvestuen

Komitéleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen mener innspillet fra Norsk friluftsliv er viktig.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Tirsdag neste uke er det budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget hvor blant andre Norsk friluftsliv skal legge frem sine innspill. Komitéleder Ola Elvestuen mener det er viktig at dette forslaget kommer på bordet.

– Det er et viktig innspill, og behovet kan variere mellom ulike turistdestinasjoner. Vi må sørge for at naturverdiene og at sikkerheten ivaretas, men hvor mye av dette som kommer inn i budsjettet er det opp til partiene å behandle, påpeker Elvestuen.

Nasjonal anerkjennelse

Ordfører i Flakstad i Lofoten, Hans Fredrik Sørdal, berømmer at nasjonale frivillige organisasjoner setter søkelyset på utfordringene til de store turistdestinasjonene.

Hans Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad (Ap)

Hans Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad kommune i Lofoten påpeker at det er i nasjonal interesse å bevare turistmålene på en god måte.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er ikke slik at naturen i Lofoten tilhører lofotinger. Den tilhører alle like mye gjennom allemannsretten, og det beste som kan skje er at vi får en nasjonal anerkjennelse og støtte til vedlikehold av turistmålene, sier ordføreren.

Etter at innspillet er presentert til energi- og miljøkomiteen under budsjetthøringen vil innspillene tas opp til behandling i de ulike partigruppene på Stortinget. Norsk Friluftsliv har bedt om at forslag til tiltak må komme fra regjeringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.