– Vi kan gjøre mye for laksen

I dag ble det kjent at villaksen er nær truet, fordi antall laks som kommer inn i elvene er kraftig redusert. Torbjørn Forseth, leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, sier det er naturlige årsaker til deler av nedgangen. Samtidig er det mye vi mennesker kan gjøre for villaksen også. For eksempel å redusere rømninger fra oppdrettsanlegg og hindre utbrudd av lakselus.

.

Laks i merder
Foto: Mowi