– Vi har aldri gjennomført et så bredt tilsyn som det vi nå gjør med Tysfjord

Tirsdag reiser representanter for fylkesmannen til Tysfjord. Til sammen 40 intervju skal gjennomføres for å finne ut om varslingsrutinene er gode nok.

Drag sentrum i Tysfjord

Tysfjord er en liten kommune med i underkant av 2000 innbyggere.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det var sist sommer VG brakte historien om 11 personer fra Tysfjord som alle sa de hadde blitt utsatt for overgrep i oppveksten. Flere av dem fortalte at de hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep av ulike gjerningspersoner, men at ingen grep inn.

Fylkesmannen i Nordland varslet dermed tilsyn mot barnevernet i kommunen. Nå forteller assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas at de går bredt ut, og at de førstkommende tirsdag fysisk skal besøke nordlandskommunen for å blant annet gjennomføre en rekke intervju.

– Det er et bredt innrettet tilsyn mot de i kommunen som har et ansvar for å oppdage og eventuelt avverge situasjoner som kan innebære overgrep, sier Bjerkaas til NRK.

Vil stille oppfølgingsspørsmål

Så langt har de gjennomgått en del styringsdokument, og sett på de prosedyrene og retningslinjene som finnes for håndtering og oppfølging av meldeplikten til barnevernet – samt barnevernets oppfølging av meldinger de får inn.

Tirsdag blir første gang representanter fra fylkesmannen tar turen rent fysisk. Det er snakk om til sammen 40 intervju med personer fra ulike tjenester som på en eller annen måte er i kontakt med barn. Det være seg ansatte i barnehager og skoler, eller representanter fra kommunal ledelse.

– Vi stiller oppfølgingsspørsmål til de rutinene vi har fått beskrevet, og forsøker forsikre oss om at de faktisk blir fulgt opp i praksis. Så vil vi gjøre en vurdering av de funnene som vi har gjort, om det er noen forhold som kan sies å være mangelfulle.

Bjerkaas vil ikke forskuttere noe om hvorvidt de forventer å finne svikt eller lovbrudd. Et tilsyn har vært ønsket av kommunen selv, legger han til.

– Vi vet at kommunen nå særlig har hatt fokus på dette, men vi vil altså forsikre oss om at de kommunale tjenestene fungerer så godt som mulig.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

Tirsdag får Tysfjord kommune og ordfører Tor Asgeir Johansen (bildet) besøk av Fylkesmannen i Nordland. Et tilsyn har vært ønsket av kommunen selv.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

To kommuner

Tilbake i tid er det bare to kommuner som har fått et tilsvarende tilsyn.

– Men vi har for så vidt aldri hatt et så bredt tilsyn som dette her før, når det gjelder opplysningsplikt og oppfølginga til barnevernet.

Tirsdag morgen får kommunens ledelse med ordfører og formannskap vite mer om bakgrunn for tilsynet, og hvordan det skal gjennomføres. Deretter blir det et foreløpig oppsummeringsmøte to dager senere. I etterkant av dette skal det gjøres noen ytterligere videointervju.

– Etter at tilsynet er avsluttet vil vi trenge en måned på å utforme en foreløpig rapport. Den vil påpeke eventuelle avvik og forbedringsområder. Kommunen får en frist til å kommentere denne, før den endelige rapporten er klar.

– Dersom vi finner noe som er mangelfullt, lovbrudd eller avvik, så vil kommunen få en frist til å rette opp i dette, sier Bjerkaas.

To hovedformål

Nøyaktig hva fylkesmannen eventuelt har sett på som konkrete utfordringer, vil ikke Bjerkaas si noe om på nåværende tidspunkt.

Vi får komme tilbake til om det er grunnlag til å være fornøyd eller ikke når tilsynet er avsluttet.

Tilsynet har to hovedformål. Det ene er å avdekke eventuelle lovbrudd, det andre er å bidra til læring og utvikling, avslutter han.

Overgrepssak i Tysfjord

Marion Knutsen er en av dem som i sommer sto fram og fortalte om overgrep i oppveksten. Både hun og moren ble utsatt for overgrep i hjembygda.