Hopp til innhold

– Vi er seigliva her nord, men vi blør ikke saktere

Overlege Jon Harr er skremt av planene om å fjerne akuttkirurgien. Uværet i forrige uke viser at sykehuset i Narvik trenger en fullverdig kirurgisk akuttberedskap, mener han.

Man kan se nødetater stort sett i hele Narvik og særlig i sentrum

AKUTTBEHOV: Under uværet i Narvik var nødetatene synlig i stort sett i hele byen og særlig i sentrum.

Foto: Torje Kosmo Karlsen

Jon Harr

Overlege ved Narvik sykehus, Jon Harr.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Forrige uke var Ofoten isolert fra omverdenen i over ett døgn på grunn av uvær. Da stormen ulte rundt hushjørnene og tak og veggplater fløy gjennom lufta, ble det mye å gjøre for legene ved Narvik sykehus.

– Under de travle stormdagene håndterte vi i løpet av noen få timer rundt ti skadde pasienter. Det var alt fra brudd til mer alvorlige blødninger, sier overlege Jon Harr ved Narvik sykehus.

– Kan få tragiske konsekvenser

Overlegen reagerer på uttalelsene til helseministeren som nylig tok til orde for å sentralisere akuttkirurgien. Helseminister Bent Høie (H) mener halvparten av norske sykehus er for små til å drive akuttkirurgi hele døgnet.

– Det gjør meg skremt. I en ekstrem værsituasjon vil dette kunne få tragiske konsekvenser. I forrige uke var 35.000 mennesker prisgitt at vi hadde et fullverdig akuttkirurgisk sykehus i Narvik. Alt var stengt av veier, bruer og fly- og båtavganger i over ett døgn.

Det var dermed ingen mulighet og frakte pasienter til større sykehus i Bodø eller Tromsø. Tanken på lengre avstander i distriktene skremmer overlegen.

– Vi vet at tidsfaktoren fra ulykken skjer til du kommer under kvalifisert behandling, er ekstremt viktig. Tidsfaktoren redder liv, sier Jon Harr.

Se den kraftige vinden i Narvik

Se hvordan den kraftige vinden herjet i Narvik.

Skal utrede alternativer

Kristian Iversen Fanghol

Kristian Iversen Fanghol, kommunikasjonsdirektør i Helse Nord.

Foto: NRK

Nasjonal helse- og sykehusplan, som legges frem til høsten, vil ta stilling til akuttberedskapen ved norske sykehus.

– Ministeren har ennå ikke lagt frem et forslag, men det skal utredes tre alternativer for fremtidig akuttberedskap, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol.

Ifølge Fanghol er alternativene følgende:

  1. Beredskap som i dag. Både indremedisinsk og kirurgisk beredskap.
  2. Samle den kirurgiske akuttberedskapen til færre sykehus, men fortsatt ha indremedisinsk beredskap som i dag.
  3. Samle akuttberedskapen i sin helhet på færre sykehus.

– Dette er det diskusjoner om i fagmiljøene. Legeforeningen har gått inn for at færre sykehus skal ha akuttberedskap, men dette skal bestemmes av politikerne. Det er viktig å få frem alle problemstillingene.

Overlege Harr i Narvik mener det kan virke som om folk i distriktene ikke er viktig nok.

– Jeg tenker at man ikke har forstått alvoret. Dette gjør oss til annenrangs medborgere. Vi er seigliva her nord, men vi blør ikke saktere, det må helseministeren ta inn over seg.

Bent Høie om fremtidens sykehus