NRK Meny
Normal

Felte syv sangsvaner for flysikkerheten

Flere store svaner har måttet bøte med livet i sommer fordi de utgjorde en fare for flytrafikken i Evenes. En fornøyd lufthavnsjef vil gjenta bedriften neste år.

Svaner ved Evenes lufthavn

Disse sangsvanene utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, mener flyplassledelsen ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. I sommer er syv av dem tatt ut.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Rent flysikkerhetsmessig var dette et vellykket prosjekt. Fuglene ble tatt ut på en så god og skånsom måte som mulig, sier lufthavnsjef Eirik Bergstedt ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes til NRK.

Som NRK tidligere har omtalt utgjør fugler en betydelig sikkerhetsrisiko ved norske lufthavner.

Eirik Bergstedt setter flysikkerheten først

Lufthavnsjef Eirik Bergstedt er fornøyd med fellingen av svaner, og varsler en ny runde neste år.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Evenes lufthavn i Nordland befinner seg midt i et naturreservat, og har lenge vært plaget med såkalte sangsvaner. De kan veie opptil 15 kg.

Bergstedt har det overordnede ansvaret for at flyene både kan lande og lette trygt. Han forteller at problemet preger den daglige driften og legger beslag på en del tidsressurser.

– Når fuglene blir så store som sangsvaner vil de som følge av vekt og størrelse både enkeltvis og i flokk medføre en fare for flytrafikken, forklarer Bergstedt.

I sommer har de derfor felt syv sangsvaner. Lufthavnsjefen understreker at bestanden er økende.

– Det har den vært over flere år. Vi snakker om flere titalls fugler i perioder. I ytterste konsekvens må vi ta ut enkelte av dem for å besørge en stor grad av flysikkerhet.

Bruker droner og laser

I tillegg til de syv som er tatt ut, har de ved flyplassen i Evenes skremt vekk de resterende svanene.

Og da gjelder det å være kreativ.

– Alt ifra skremming med knallskudd, bruk av laser, lys og fløyting fra biler, sier Bergstedt, og legger til:

– Vi ror sågar etter sangsvanene og andre fugler, og har også tatt i bruk droner.

Allerede nå varsler lufthavnsjefen at de vil gjenta bedriften til neste år.

– Flysikkerheten krever et kontinuerlig arbeid. Det betyr at vi også for kommende år, altså 2015, vil fremme søknad til fylkesmannen i Nordland og å få felle x-antall sangsvaner, sier Eirik Bergstedt.

Et økende problem i Norge

Årsaken til at Evenes er spesielt utsatt er at flyplassen ligger naturskjønt til midt i mellom to verneområder.

Mens lufthavnen ble etablert tidlig på 1970-tallet, ble verneområdene etablert noe senere.

– Plasseringen vår medfører at mange fugler og dyr søker seg til disse områdene i hekketiden, også sangsvaner, understreker lufthavnsjefen.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Fugler utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko ved norske lufthavner.

På bakken er det lufthavnbetjent Petter Paulsens oppgave å skremme bort fuglene. Sak fra august.

Da NRK besøkte flyplassen i august hadde de til nå i år registrert tre tilfeller av såkalte «birdstrikes», altså kollisjon mellom fugler og fly, og hele 62 tilfeller der fugl har fløyet over rullebanen.

Det er ikke bare ved Evenes problemet er stort.

I fjor ble det registrert nesten 500 kollisjoner mellom fugl og fly i Norge, noe som er 30 prosent mer enn året før.

– Det er ganske mange flyplasser i Norge som har et problem med fugler, og tendensen er økende, sa seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås hos Luftfartstilsynet til NRK i sommer.

– Flysikkerheten viktigst

For å sikre flytrafikken har Miljødirektoratet gitt 25 flyplasser i Norge tillatelse til å felle rødlistede fuglearter.

– Vi må alltid søke fylkesmannen om godkjenning først. Vi forsøker på en så human måte som mulig å nærme oss disse problemstillingene, men enkelte ganger må vi se oss nødt til å ta noen dyr ut, forklarte Eirik Bergstedt da NRK omtalte problemet i sommer.

– Jeg respekterer ståstedet og synet til dyrevernere og lignende, men mitt fokus vil alltid være en god og sikker luftfart. Hensynet til en trygg luftfart veier alltid tyngst, la han til.

I fjor ble det registrert nesten 500 kollisjoner mellom fugl og fly i Norge, noe som er 30 prosent mer enn året før.

Evenes lufthavn befinner seg midt i et naturreservat. Det byr på utfordringer. Denne videoen viser hvordan det ble tatt i bruk droner for å fjerne svanene.