– Veldig lei meg for er at jeg bor i en kommune hvor hatet har blitt så sterkt

Flere lokale folk og politikere er skuffet over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke tar klagen på delingen av Tysfjord til følge. Nå varsler fellesnemnda i nye Narvik at de vurderer å gå rettens vei.

Monica Mæland ble møtt av hundrevis av røde kort i Kjøpsvik

Monica Mæland ble møtt av hundrevis av røde kort da hun besøkte Tysfjord tidligere i sommer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke klagen fra fellesnemnda i nye Narvik til følge i hvor delingen av Tysfjord skal skje.

Politikerne i Narvik, Ballangen og Tysfjord har stoppet sammenslåing i protest mot grensen, og klaget på avgjørelsen om hvor grensa skal gå. Departementet opprettholder vedtaket og tar ikke klagen til følge.

Heller ikke Ann-Chatrin Braseth i Kjøpsvik er noe overrasket, men snarere svært skuffet. Hun står bak innbyggerinitiativet som jobber for at delingen av Tysfjord skal følge forslaget fra Fylkesmannen i Nordland. Nå håper hun at fellesnemnda i Nye Narvik og Hansen gjør alvor av å få prøvd saken for retten.

– De må ikke bare vurdere det, når klagen sender så tydelige signaler bør de gjennomføre det også, sier hun.

annchatrin

Ann-Chatrin Braseth har blitt en stemme for motstanderne av hvor delingen av Tysfjord skal skje.

Foto: Privat

Ifølge Braseth har hele saken skapt splittelse i befolkningen. I Drag og på vestsiden av kommunen forteller hun om at barn og voksne blir mobbet fordi de støttet forslaget fra Fylkesmannen i Nordland (alternativ B).

– Denne saken er blitt en stor tragedie for hele Tysfjord. I stedet for at vi skulle skilles som venner etter 150 år, tegnes nå et helt annet bilde av skilsmissen. Jeg er veldig lei meg for er at jeg bor i en kommune hvor hatet har blitt så sterkt. Mæland har lagd ei krigslinje på tvers av Tysfjord, snarere enn ei delelinje, sier hun.

Ser ikke de større linjene

Braseth berømmer Fylkesmannen i Nordland for å ha sett de større linjene i saken og for å ha tatt inn over seg det menneskelige og økonomiske perspektivet, i motsetning til hva hun mener departementet har gjort.

– Det må da være revnende likegyldig for statsråden og departementet om grenselinja ble trukket etter fylkesmannens tilråding, så lenge begge de nye kommunene var sikret et godt økonomisk fundament for sitt arbeid med å bygge opp nye solide kommuner.

– Vi har varslet om at dersom ikke klagen blir tatt til følge vil vi vurdere å prøve saken for retten. Det er åpenbart at Inndelingsloven ikke er fulgt, sier varaordfører Geir-Ketil Hansen til NRK.

Geir Ketil Hansen (SV)

Varaordfører i Narvik Geir-Ketil Hansen (SV) sier at de vil gjøre en politisk og juridisk vurdering av om de vil gå til retten.

Foto: Mathis Eira / NRK

Hansen mener at Inndelingsloven konkretiserer og tydeliggjør de forholdene som skal legges til grunn når man fastsetter ei grense mellom to kommuner. Ann-Chatrin Braseth kaller den nye linja ei krigslinje.

– Folkets oppfatning er det viktigste

– Disse helt klare retningslinjene har ikke departementet fulgt fordi at man har latt kommunaløkonomiske hensyn være den tungtveiende grunnen, sier Geir-Ketil Hansen.

Departementet svarer i brevet at det ikke fremgår verken av Inndelingslovens paragraf 7 eller lovens forarbeider om hvilke momenter som skal vektlegges i saker om grensefastsetting.

– Det Inndelingsloven peker så sterkt på, er nemlig at det er befolkningen oppfatter som en naturlig grense som er det viktige, og ikke de økonomiske sidene.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier dette i en kort kommentar til NRK om hva hun mener om at fellesnemnda nå vurderer å gå til retten:

– Det er opp til fellesnemnda og kommunene å vurdere.

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.