– Våknet til masse meldinger og ubesvarte anrop

Unge Høyre i Nord-Norge er helt uenig med flertallet i programkomitéen som vil gå imot moderpartiet og verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

Jim Simonsen Jenssen

Forslaget om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring skaper reaksjoner blant Unge Høyres fylkeslag i nord. Leder i Nordland Unge Høyre, Jim Jenssen, er selv fra Vesterålen og ønsker en konsekvensutredning av havområdene.

Foto: Bladet Vesterålen/Thomas Gundersen

Fredag morgen ble det kjent at et flertall i Unge Høyres programkomité vil verne de omstridte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

Det skaper reaksjoner blant fylkeslederne i ungdomslagene i Nord-Norge, som var helt uforberedt på nyheten som ble presentert i dag tidlig i radioprogrammet Politisk Kvarter.

– Jeg våknet av masse meldinger, ubesvarte anrop og ei lenke til radioprogrammet, sier leder i Jim Simonsen Jenssen i Nordland Unge Høyre.

Han er selv fra Vesterålen og sier han ble overrrasket da han hørte nyheten, men har forståelse for at programkomitéen ønsker en debatt.

– Samtidig er det viktig å få fram at dette er et forslag som ikke har støtte blant fylkeslagene i nord. Vi er helt i mot dette. Jeg har nå i morgest snakket med både fylkeslederne i Troms og Finnmark og vi er enige om at vi står ved kravet om konsekvensutredning og vil mobilisere for å vinne fram med vårt syn.

Et flertall i Unge Høyres programkomité vil gå imot moderpartiet og verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

I Politisk Kvarter forteller leder av programkomiteen for klima og miljø i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, at ungdomspartiet vil frede Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Feil å ikke å konsekvensutrede

Det er flertallet i Unge Høyres programkomité som altså mener at man i dag har nok kunnskap til å kunne si nei til oljeboring og at man heller bør satse på fornybare næringer.

Leder av programkomiteen for klima og miljø i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, peker også på økonomiske argumenter for å la olja bli liggende.

– Det er stor usikkerhet knyttet til tallene, men det vi vet allerede at store deler av olje og gass-ressursene må ligger under bakken både fordi prisen på sikt vil bli for lav og fordi vi skal nå klimamålene. Da bør LoVeSe stå øverst på listen over områder hvor vi sier nei takk, sa Skjevik-Aasberg under debatten.

Fylkeslederne i nord mener derimot at det blir feil å verne områdene før man har konsekvensutredet området.

Fylkesleder i Unge Høyre i Troms, Benjamin Furuly, sier ungdomslagene i nord er enige med moderpartiet om å konsekvensutrede området.

– Vi står ved vårt standpunkt om at vi ønsker en konsekvensutredning, sier Furuly, som understreker at signalet fra komitéen sentralt ikke nødvendigvis vil innebære et totalt vern.

Programkomiteen for klima og miljø har fordelt seg på tre ulike innstillinger. Det er ikke flertall for noen av dem, men det er i sum flertall for å verne særlige verdifulle og sårbare områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Surfing i Lofoten

Krefter i Unge Høyre ønsker å verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring og heller satse på fornybare næringer, som turisme og fiskeri.

Foto: @geiringewinther på Instagram