– Været har skylda for dårlig hvalfangst

Årets hvalfangst går mot slutten, med bare halvparten av kvota tatt. Nå har Fiskeridirektoratet godkjent en utvidet fangstperiode. – Vi har møtt på vanskelige fangstforhold ei stund, sier Råfisklaget.

Brandsholmbøen, vågehval

Det er like mange hvalskuter i fangsten i år som i fjor. Da Råfisklaget gjorde opp regnskap nylig, var det tre skuter som ville fortsette fangsten.

Foto: Barbro Andersen / NRK

12. april ble årets første vågehval skutt. En oppsummering av uke 34, viser at det er tatt 658 vågehval i Norge, 628 færre enn kvota på 1286.

På samme tid i fjor ble det skutt 742 dyr.

Sammenlignet med i fjor har vi hatt en treg start. Det handler mye om vanskelige fangstforhold og sterk vind, sier Per Rolandsen i Norges Råfisklag.

Tre skuter ville fortsette fangsten

Hvalfangst

Det er like mange hvalskuter med i fangsten i år som i fjor.

Foto: Ingeborg Hauglid / SCANPIX

22 fartøy meldte seg på årets hvalfangst som startet 1. april. I forrige uke var 6 fartøy i fangst. Da ble åtte dyr tatt i områdene Smøla og Vestfjorden.

– Fangstforholdene er forbedret utover sommeren, så nå er vi oppe i et respektabelt antall dyr. Vi er ikke så veldig langt unna fjoråret, sier Rolandsen.

Det er like mange hvalskuter med i fangsten i år som i fjor. Da Råfisklaget gjorde opp regnskap nylig, var det tre skuter som ville fortsette fangsten.

– Vi sendte inn en søknad til Fiskeridepartementet, som nettopp godtok at vi fortsetter fangsten til og med uke 37.

Ønsker fortsatt større marked

Hvalfangst Island

Om lag 110.000 vågehval svømmer rundt i havet utenfor norskekysten.

Foto: INGOLFUR JULIUSSON / Reuters

Etterspørselen etter hvalkjøtt er god også i år, opplyser Rolandsen.

– De skutene som er med i år, ønsker å få flere kjøpere og bli med videre til 2016. Det er vanskelig å få solgt alt kjøttet vårt til norske forbrukere.

– Er dere fornøyd med sesongen?

– Vi kunne gjerne tenkt oss større omsetning av kjøtt, vi får håpe og tro at det vil bli et større salg. I år har vi jo tatt flere dyr enn i 2013, så det går ikke bare nedover.

Fjorårets hvalsesong ble avsluttet med det beste resultatet siden hvalfangsten kom i gang igjen i 1993. Totalt ble det tatt 729 dyr, og det er 139 flere enn i 2013.

Nesten tre millioner hval tatt i det 20. århundret

Om lag 110.000 vågehval svømmer rundt i havet utenfor norskekysten. I dag tar norske hvalfangere ut mellom 500 og 600 dyr årlig.

Beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at vågehvalen i Barentshavet årlig tar ut om lag 1,8 millioner tonn levende materiale. To tredeler av dette er fisk, mens resten er krepsdyr og da hovedsakelig krill.

Totalt har forskere ved New Bedford Whaling Museum i Massachusetts, USA regnet seg fram til at hele 2,9 millioner hval ble tatt av hvalfangere i det 20. århundre, fordelt på 276,442 i Nord-Atlanteren, 563,696 i Nord-Stillehavet og 2,053,956 på den sørlige halvkule.

I dag får de få kvalfangerne som er igjen ikke lov til å eksportere kjøttet , og næringa er nærmest i ferd med å dø ut.