– Alt tilsier at han burde få behandlet saken sin i Norge

Organisasjonen som jobber for asylsøkeres rettigheter mener norske myndigheter burde gitt Wasim Shabaan (19) opphold i Norge.

Wasim vil gjerne bli boende i Norge

SENDT UT: Wasim Shabaan (19) ble i går kastet ut av Norge.

Foto: Ola Helness / NRK

I går ble 19 år gamle Wasim Shabaan sendt ut av Norge og tilbake til Spania. Landet han først kom til etter å ha flyktet fra Syria. I Norge har foreldrene og lillesøsteren fått oppholdstillatelse.

– Alle gode grunner burde tilsi at han får behandlet saken sin i Norge og får være sammen med familien sin, sier jurist André Møkkelgjerd i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

André Møkkelgjerd NOAS

UENIG: André Møkkelgjerd i NOAS mener Norge kunne gitt Wasim opphold i Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Var to måneder for gammel

Da Wasim kom til Norge høsten 2013 etter en fire måneders lang reise, hadde resten av familien – mor, far og søster – allerede bodd i Norge en stund, og fått oppholdstillatelse.

Wasim hadde på det tidspunktet det ble søkt om familiegjenforening akkurat passert 18 år med to måneder, noe som vanskeliggjorde familiegjenforening med foreldrene i Norge. Han tok seg dermed til Norge for egen maskin, søkte asyl, men fikk beskjed om at han ikke fikk behandlet søknaden sin i Norge.

NRK traff Wasim Shabaan i sommer da han hadde fått beskjed om at han skulle splittes fra resten av familien.

– Jeg vil leve med familien min. Jeg vil leve og studere her, og skape meg et liv. Her er folk snille og fredelige, sa Wasim Shabaan til NRK.

Nå fortviler faren hans over at sønnen er sendt ut av landet.

– Jeg forstår ikke hvordan myndighetene kan behandle oss slik. Nå vet vi ikke hva som kommer til å skje, sier Mazen Shabaan.

Mazen Shabaan

FORTVILET: Mazen Shabaan fortviler etter at sønnen hans i går ble sendt ut av Norge.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Årsaken er den såkalte Dublin-avtalen, som Norge har sluttet seg til. Den sier at dersom asylsøkeren har oppholdt seg i et annet europeisk land før han eller hun kom til Norge, så kan vedkommende sendes tilbake til det aktuelle landet. Dermed ble han i går returnert til Spania, som han var innom på sin ferd til Norge.

– Det hadde ikke vært nødvendig med det regelverket vi har i dag. Det hadde ikke vært vanskelig for norske myndigheter å gjøre et unntak fra Dublin-regelverket og behandle saken hans i Norge hvor familien hans bor, sier Møkkelgjerd i NOAS.

– Urimelig

NRK har vært i kontakt med Utlendingsnemnda (UNE). De kan ikke kommentere enkeltsaker inngående av hensyn til taushetsplikten.

Fungerende seksjonssjef Cathrine Olsen hos UNE har imidlertid via e-post tidligere forklart hvorfor de ikke ville behandle klagen fra Wasim.

– UNE har kun tatt stilling til utsatt iverksetting av UDIs vedtak i vedkommendes sak, det vil si om vedkommende har lov til å oppholde seg i landet mens saken ferdigbehandles. På bakgrunn av en konkret vurdering av saken, har UNE besluttet ikke å gi utsatt iverksetting.

(Saken fortsetter under bildet)

Wasim (19) sendes ut av landet

PÅGREPET: Tirsdag ble Wasim Shabaan hentet av politiet. I går ble han sendt ut av landet.

Foto: Andreas Eik / Framtia

Nå skal spanske myndigheter behandle asylsøknaden til Wasim.

– Det virker veldig urimelig at man ikke skal få opphold i det landet familien er, når man vet at der søknaden blir behandlet vil man få opphold, sier Møkkelgjerd til nrk.no

Familien Shabaans advokat vurderer nå en sivil rettsak for å få overprøvd utsendingsvedtaket.

I følge Møkkelgjerd kan ikke 19-flytte til Norge hvis han får opphold i Spania.

– Han vil kunne få et reisedokument som vil kunne gi han rett til å besøke familien i Norge, men å flytte til Norge vil han ikke få lov til, sier Møkkelgjerd.