– Unge asylsøkere bør få utdanning

Fylkesleder i Nordland Unge Høyre, Elizabeth Sire mener asylsøkere under 25 år skal få rett til å begynne og fullføre videregående. – Utdanning bør være en større del av integreringen. Det gjør meg trist å tenke på at det sitter unge mennesker inne på mottak i dag som teller hvor mange fliser det er i taket, fremfor å sitte på skolebenken, sier en engasjert Elizabeth Sire.