– Ungdom har kviet seg for å si at de er fra Tysfjord

Overgrepssakene i Tysfjord har vært en påkjenning, særlig for det lulesamiske miljøet. Det har gjort den samiske nasjonaldagen viktig for å få tilbake stoltheten blant samene i Tysfjord.

Marit Ravdna Buljo lager den tradisjonsrike gryta Bidos på samenes nasjonaldag.

Maret Ravdna Buljo står over bidos-gryta for å bære frem de samiske tradisjonene på deres egen nasjonaldag.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

På kjøkkenet, over ei dampende bidos-gryte står reineier og matentusiast Maret Ravdna Buljo. Hun koker opp til festmiddag og lever for å ta vare på de lulesamiske tradisjonene.

– Jeg har vokst opp i en familie hvor tradisjonskunnskap har vært veldig viktig og det har jeg tatt med meg videre. Etter en tid hvor det har vært sterk fornorskning er det viktig at i klarer å ta vare på de samiske tradisjonene og være stolte av det, sier Ravdna Buljo. Snart er det klart for servering til en feststemt forsamling.

I Tysfjord kommune ble det en spesiell feiring av det samiske folkets nasjonaldag. Tysfjord-sakene som har preget det lulesamiske miljøet de siste årene har vært en påkjenning for mange.

– I Tysfjord-sakene har særlig kvinner vært utsatt. Likevel har de vist pågangsmot og det ønsker vi å fremme som tema, sier Lars Magne Andreassen ved Árran Lulesamiske senter. I år har Árran Lulesamiske senter i Tysfjord valgt å sette fokus på kvinnens rolle i det samiske samfunnet.

Lars Magne Andreassen ikledd sin kofte på samenes nasjonaldag i Tysfjord i 2018

Lars Mange Andreassen ved Árran Lulesamiske senter i Tysfjord fokuserer på kvinners rolle i det samiske samfunnet under nasjonaldagfeiringen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Har skjemtes over å være fra Tysfjord

Tysfjord-sakene har gått utover stoltheten til innbyggerne i kommunen. Sametingsrepresentant Lars Fillip Paulsen er fra Tysfjord og forteller at flere har skjemtes over nettopp det.

– For mange ungdom har denne saken vært tøff. Mange har nok kviet seg for å si at de er fra Tysfjord, så stoltheten har nok fått seg en liten knekk, sier Paulsen, som mener det er mye å være stolt av.

Sametingsrepresentant Lars Fillip Paulsen feirer samenes nasjonaldag i Tysfjord i 2018

Sametingsrepresentant Lars Fillip Paulsen er stolt av de som sto fram under Tysfjord-saken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi skal være stolt av de samiske ungdommene som har stått fram. De har virkelig vært forbilder for oss politikere og de eldre i Tysfjord. Jeg er virkelig stolt av de som sto fram i den vanskelige saken, men vi ønsker å rette blikket fremover og det tror jeg hele Tysfjord-samfunnet gjør.

Folk i Tysfjord må være stolte nå

– Det har over så lang tid vært et mediepress her og folk er både slitne og lei av det. Vi ønsker å vise hvor utrolig mye det er å være stolt av her. Folk i Tysfjord har stått på, vist en åpenhet og styrke. Det er beundringsverdig og grunn til å være stolt av at samfunnet ønsker endring, sier Andreassen.

En annen som tok turen til feiringen av samenes nasjonaldag i Tysfjord var kommunens ordfører. Han er også stolt i dag.

– Her kan vi samle oss, vise at vi er et samlet folk, være stolte og stå fram, sier ordføreren, Tor Asgeir Johansen.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen feirer samenes nasjonaldag i Tysfjord 2018

Ordfører i Tysfjord kommune, Tor Asgeir Johansen var en stolt mann på samenes nasjonaldag i dag.

Foto: Andreas Nilsen Tygstad / NRK

For selv om man ikke skal glemme sakene som har pågått i kommunen de siste årene, mener ordføreren det nå er viktig å se fremover.

– Vi må komme oss videre. Da må vi bygge opp rundt den stoltheten og tilhørigheten vi har her i fjorden for å bygge oss opp igjen, sier Johansen.