– Ukomplisert å starte oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic mener det er direkte feil å hevde at oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan bli et tapsprosjekt, slik sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea hevder.

Kjell Giæver

Administrerende direktør Kjell Giæver i den nordnorske leverandørsammenslutningen PetroArctic mener sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea tar feil i sine antakelser.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Etter 2017 øyner regjeringspartiene håp om å endelig få åpnet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning. Men som NRK skrev i går, tror ikke en av de fremste oljeanalytikerne i landet at det vil lønne seg.

– Det vil være spesielt om vi skal åpne nye områder og øke produksjonen nå som vi er såpass usikre på hvordan oljemarkedet og oljeprisen vil bli fremover. Vi risikerer å sette i gang nye prosjekter som ikke vil være lønnsomme, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

– Direkte feil

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic mener på sin side det er direkte feil å hevde at oljeboring i Lofoten og Vesterålen kan bli et tapsprosjekt.

– Dette er tvert imot et av de områdene som virkelig kommer til å være konkurransedyktig i krevende tider.

Han mener norsk sokkel er konkurransedyktig også med lav oljepris.

– På Haltenbanken og Nornefeltet, for eksempel, produserte man lønnsomt med langt lavere oljepris enn det man ser nå.

Bunesstranda fra Trolldalen

Bunesstranda i Lofoten.

Foto: Lofotodden Nasjonalpark

– Ikke vanskeligere

Saltvedt pekte også på at mye av oljen er vanskelig tilgjengelig, noe som betyr at man vil trenge annen type teknologi og sikkerhet enn man har i dag. Dette vil gjøre det mer kostbart å produsere olje, ifølge analytikeren.

Men Kjell Giæver mener det er en myte at det er mer kostbart å utvikle oljefelt i nord.

– I de områdene vi snakker om her, så er det ikke vanskeligere å drive olje- og gassproduksjon enn det er i Nordsjøen eller Norskehavet.

– Viktig for oljenæringen

Giæver peker videre på at olje- og gassnæringa er Norges viktigste næring, og at ressursene som er funnet så langt vil ta slutt før eller siden, samtidig som verden vil ha et stort behov for olje og gass i fremtida.

Han sier Norge er i verdensklasse når det kommer til å produsere olje og gass på en måte som i minst mulig grad skaper et negativt fotavtrykk på klimaet.

– Hvor viktig er disse områdene for oljenæringen?

– Det tror jeg sier seg selv. De siste årene er flere av verdens største oljefunn gjort i nord. Da i Barentshavet, men det er sannsynlig at man kan gjøre funn av samme størrelsesorden i Lofoten og Vesterålen, avslutter Giæver.