Hopp til innhold

Politiet sendt inn på havaristedet uten spader og skredvarslere

Det tok flere dager før de svenske politifolkene som ble sendt inn på havaristedet i Kebnekaise fikk radiokommunikasjon, spader, søkestenger og skredsøkere.

Fem norske offiserer omkom da et Hercules-fly styrtet i Sveriges høyeste fjell Kebnekaise 15. mars. Etter at det havarerte flyet ble funnet to dager etter, var det svensk politi som fikk ansvaret for å lede søket etter levningene.

I en intern politirapport kommer det fram at redningsarbeidet de første dagene inne på havaristedet var preget av kaos og mangel på livsviktig utstyr for å jobbe under de ekstreme værforholdene.

– Ikke trygt

– Den mest alvorlige bristen var at radiokommunikasjonen ikke fungerte, sier Anders Malmström i politiet i Kiruna til Sveriges Radio.

Han mener at politifolkene som ble sendt inn på havaristedet verken hadde tilfredsstillende utstyr eller nødvendig opplæring for å kunne utføre den jobben de var satt til.

Gikk private klær

Her leter svensk politi etter levninger i Kebnekaise

Her leter svensk politi etter levninger i Kebnekaise. Nå kommer det fram at nødvendig utstyr manglet de første dagene.

Foto: Norrbotten Polis

Ifølge rapporten som er gjengitt i Norrbottenkuriren manglet også politifolkene både sko og klær. Flere av politifolkene gikk i private klær for å holde på varmen.

På dette tidspunktet var havaristedet dynket i parafin, og det fantes ikke beskyttelsesdrakter. Politifolkene hadde heller ikke skredsøkere, nødpeilesendere, søkestenger og spader de første dagene.

Ifølge rapporten tok det fire dager før det nødvendige utstyret ble kjøpt inn.

– Det er beklemmende at dette utstyret først kjøpes inn etter ulykken når vi vet at vi jobber i et miljø hvor slikt utstyr skal finnes. Det er derfor vi går ut varsler om dette problemet, sier Anders Malmström.

Livsfarlige bresprekker

Etter noen dager fikk politifolkene vite at det fantes livsfarlige bresprekker under snømassene.

– Skredeksperter opplyste at det var livsfarlig å grave i snøen så lenge bresprekkene ikke var merket. Disse sprekkene ble ikke sikret før 21. mars, sier Malmström.

– Skal ta lærdom av dette

Dårlig vær stanser letearbeidet i Kebnekaise

Svensk politi jobbet under ekstreme værforhold de første dagene.

Foto: Forsvaret

Avdelingssjef i Norrbotten-politiet Ulf Ström, som er Malmströms overordnede sier til Sveriges Radio at politiet nå skal kartlegge utstyret som finnes og se på framtidig behov.

– Vi må ta lærdom av det som skjedde de første dagene i Kebnekaise. I ekstreme situasjoner kan man ikke stole blindt på øvrige myndigheter.

Svensk politi og det norske Forsvaret har sammen med svensk politi jobbet i tre uker.

Fortsetter til 13. april

Fortsatt er ikke de svarte boksene, som inneholder all informasjon om Hercules-flyets siste minutter, funnet. Hittil har man bare undersøkt mellom 10 og 20 prosent av området der man anser det for sannsynlig at boksen kan befinne seg. Området som til nå er gjennomsøkt er på 300 ganger 800 meter.

Havarikommisjonen fortsetter arbeidet fram til 13. april.