Fortviler over barnehagekutt: – Et farlig eksperiment

Både ansatte og foreldre er sterkt preget etter beskjeden om at kommunen vil legge ned mottaksbarnehagen. – Jeg vet ikke hvordan jeg og datteren min skal klare oss uten dem.

Det borgerlige styret i Bodø kommune vil bruke sparepenger og kutte i barnehagetilbudet for å få neste års budsjett i balanse. Innsparinger på 100 millioner kroner kunne blitt mindre ved å heve einedomskatten, men det var ikke de borgerlige villig til.

Fifi Gasone Mbabasi fra Kongo og datteren Afeni Doragia (2) fikk sjokkbeskjeden i dag. Nå fortviler hun, og frykter for fremtiden.

Det borgerlige styret i Bodø kommune kutter i barnehagetilbudet for å få neste års budsjett i balanse.

Innsparinger på 100 millioner kroner kunne blitt mindre ved å heve eiendomskatten, men det var ikke de borgerlige villige til.

Torsdag fikk foreldrene beskjed om at avdelingen «Regnbuen» ved Barnas Hus Barnehage i Bodø risikerer å bli nedlagt.

– Det kom som et stort sjokk på oss. I dag gråter vi og fortviler. Det er helt uforståelig av politikerne, sier Nina Vestengen.

Hun er foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget i Barnas Hus, og raser over at avdeligen med 16 barn forbeholdt nyankomne flyktningebarn er i ferd med å legges ned.

Nina Vestengen

– Det kom som et stort sjokk på oss. I dag gråter vi og fortviler, sier Nina Vestengen, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget i Barnas Hus.

Foto: Nina Vestengen / NRK
Grethe Fjærvoll (Høyre) bystyrerepresentant i Bodø

Gruppeleder Grethe Fjærvoll fra Høyre forsvarer nedleggelsen av avdelingen.

Foto: Høyre

– I utgangspunktet var forslaget å fjerne én stilling. Så kommer det plutselig beskjed om at hele avdelingen skal bort. Det forstår vi ikke i det hele tatt.

Fortvilt mor

Fifi Gasone Mbabasi fra Kongo er mor til Afeni Doragia. Hun hadde nettopp fått beskjeden da NRK.no snakket med henne, og sier rett ut at hun ikke vet hvordan de nå skal klare seg.

– Jeg er sjokkert og trist. Dette er et stort problem for oss. Jeg er helt ny i byen, og denne barnehagen har hjulpet både meg og datteren min, sier Mbabasi, og legger til:

– Da jeg kom hit visste jeg ikke hvordan jeg skulle ta vare på vare på barnet mitt. Jeg har lært masse fra denne barnehagen, og det føles som et hjem for oss. Her kan jeg spørre og få svar på alt jeg trenger å vite. Både når det gjelder hva som er riktig mat og hvordan jeg skal ta vare på henne.

– Men nå får hun tilbud i en annen barnehage?

– Datteren min er blitt vant til alle her, og det er jeg også. Vi har sterke bånd til dem. Hvis de stenger nå må vi begynne helt på nytt. Jeg vet ikke hvordan det blir, for vi har ingen andre å spørre, sier hun tydelig rørt.

– Ikke lovpålagt

Gruppeleder Grete Fjærvoll fra Høyre forklarer kuttet på følgende måte:

– Vi avvikler mottaksbarnehagen, som ikke er lovpålagt. Vi mener det vil være bra for barnas integrering å komme sammen med andre norske barn så raskt som mulig, sier hun til NRK.

Hun viser til at kommunen har hatt et overforbruk, altså brukt mer penger enn de har fått inn.

– Og da må man tilpasse utgiftene. Jeg skjønner at alle kuttene kan virke drastisk, men vi har skjermet mange, sier Fjærvoll.

Foreldrerepresentant Nina Vestengen i samarbeidsutvalget i Barnas Hus har nå skrevet et protestbrev til kommunen.

På grunn av språkvansker og begrenset kjennskap til hvordan samfunnet vårt virker, er de selvfølgelig et lett mål, men det er rett og slett stygt gjort å ramme denne gruppa. (...) Å kutte ut Regnbuen er et farlig eksperiment.

Nina Vestengen, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget for Barnas Hus

Det skriver hun at nedleggelsen vil få store konsekvenser både for barna, familiene og andre avdelinger ved barnehagen.

– Rammer de mest sårbare

Hun mener de som blir rammet er blant de mest sårbare i samfunnet.

– Dette vil bety at de barna som kommer til Norge fra andre land, og som har spesielle behov og andre forutsetninger, mister den tryggheten og stabiliteten som de får her, forklarer Vestengen.

– De blir kastet rett ut i en barnehage som ikke har det samme opplegget, og jeg tviler på at tilbudet blir like godt.

– Men vil ikke tilbudet bli like bra i en vanlig barnehage med norske unger?

– Jo, men her er de også sammen med norske unger fra de øvrige avdelingene. De leker ilag, deler erfaringer og er sammen på samlinger og forestillinger.

– Så her blir de integrert i aller høyeste grad, og får i tillegg den tryggheten og stabiliteten som hvert enkelt barn her trenger, avslutter Vestengen.