Hopp til innhold

– Toget dreper livsgrunnlaget mitt

Mang en rein har måttet bøte med livet i møte med toget på Helgeland. Nå vil reindriftssamene ha gjerde langs hele strekningen.

Reindrifts-samene sør i fylket mener at ALLE trekkstedene bør gjerdes inn for å unngå dyrepåkjørsler. 
Flere kilometer med viltgjerder er satt opp. Men når bare NOEN steder tas, risikerer man større rein-tap ANDRE plasser.

Reindrifts-samene sør i fylket mener at ALLE trekkstedene bør gjerdes inn for å unngå dyrepåkjørsler.

Bare i løpet av denne uken er flere rein blitt påkjørt i nærheten av Majavatn på Helgeland.

– Denne næringen dør i takt med reinen som blir påkjørt. Det er ikke noe trivelig å se at levebrødet blir mindre og mindre når toget kjører på reinen, sier Per Johan Westerfjell, leder for Voengel Njarke reinbeitedistrikt.

Bygger gjerde

Per Johan Westerfjell

Per Johan Westerfjell er for det gjerdet som bygges, men mener det må gjøres mer.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det er Jernbaneverket som har ansvar for strekningen, og de er nå i gang med å bygge viltgjerde langs skinnene ved Majavatn.

– Dette problemet kommer til å bli forskjøvet. Vi har en flyttevei til, og der kommer presset til å øke på. Antagelig får vi enda flere påkjørsler der, sier Westerfjell.

Han ønsker seg et gjerde som strekker seg mye lenger enn det påbegynte viltgjerdet. Det ser det ikke ut til at han får med det første.

– Det er ikke planlagt gjerder over noen lengre strekning nå. Men det er en diskusjon som stadig vil pågå hva vi skal gjøre, sier Jan Birger Almåsbro, fungerende banesjef ved Nordlandsbanen.

– Ble som en felle

Oppsettingen av gjerder har ironisk nok også gitt tap av rein. Med gjerder på bare den ene siden av sporet blir reinen gående langs skinnene uten å komme over.

– Underveis i dette arbeidet har de sperret den ene siden, og når reinen trekker inn på sporet kommer den ikke over. Det blir som en felle, sier Per Johan Westerfjell.

Slik vil det ikke være lenge, lover Jernbaneverket. Innenfor den strekningen de har planlagt gjerde vil det komme på begge sider av skinnene.

–Frem mot nyttår vil det pågå inngjerding av denne strekningen, på begge sider av sporet, sier Jan Birger Almåsbro.