Samfunnet tjener på jobben Øystein gjør

Det norske samfunnet vil tjene på å beholde vernede bedrifter for folk med behov for tilrettelagt arbeid. Det er konklusjonen i en masteroppgave fra Norges Handelshøyskole.

Øystein Bergholt

Øystein Bergholt er ansatt hos den vernede bedriften Siso Vekst i Sørfold og ikke i det ordinære arbeidslivet. Samfunnet tjener på at han får fortsette i den vernede bedriften, ifølge en masteroppgave skrevet av studenter ved Norges Handelshøgskole.

Foto: NRK

Ifølge tall fra Norges Handelshøgskole har rundt 7000 personer kommet seg ut i jobb igjen gjennom en varig tilrettelagt arbeidplass.

Et utvalg satt ned av regjeringa har vurdert endringer i dagens system. Et forslag går ut på at NAV skal overta ansvaret for personer med behov for tilrettelagt arbeid.

– Hadde nok sittet hjemme

Men mange av disse ville ikke kunnet jobbe uten at arbeidet ble tilpasset dem.

Øystein Bergholt er ansatt hos den vernede bedriften Siso Vekst i Sørfold og ikke i det ordinære arbeidslivet. Det har han prøvd, men ikke fått til.

– Her får jeg alt tilrettelagt på en måte slik at jeg faktisk kan gjennomføre en jobb. Mange klarer ikke det fordi det er for stort krav til arbeidsmengde og arbeidshastighet.

Det er 240 attføringsbedrifter i Norge. Mange at frykter omstillingen tvinger dem til å legge ned. Det vil gi dystre konsekvenser for de med dårligst arbeidsevne.

– Uten denne jobben så hadde jeg tok sittet hjemme. Jeg var så langt nede etter å ha vært en kasteball i systemet og jeg kom aldri ut i det ordinære arbeidslivet, sier Bergholt.

– Bidrar med økonomisk gevinst

Men i en masteroppgave skrevet av studenter ved Norges Handelshøgskole blir det konkludert med at samfunnet rett og slett tjener på dagens ordning og den jobben Øystein Bergholt gjør.

Ifølge studentene er det mer lønnsomt for samfunnet og ha delvis arbeidsuføre ansatt i vernede bedrifter, enn dagsenter.

– Arbeidere per deltager på dagsenter er ofte høyere enn på en varig tilrettelagt arbeidsplass, der de ansatte ofte er mer selvstendige. I tillegg vil de på en tilpasset arbeidsplass bidra med en økonomisk gevinst gjennom å produsere varer som selges til andre i samfunnet, sier masterstudent Linn Renate S. Andersen.

– Finnes store ressurser

Hun sier at det er svært viktig for Norges økonomi å ha folk ute i arbeid.

– Vi har jo blant annet store fremtidige problemer med et økende antall eldre. Derfor er det viktig at den arbeidskraften som er tilgjengelig utenfor arbeidsmarkedet blir benyttet. Det finnes store ressurser vi Norge kan ha bruk for, sier Andersen.

Det regjeringsutnevnte utvalget har vurdert vekst- og attføringsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedspolitikken, og et av tre tiltak de har lansert er at NAV overtar attføringsarbeidet og bruker det ordinære arbeidslivet som arena.

Mange vanskeligstilte frykter på bakgrunn av dette at de vil miste arbeidstilbudet sitt.

– Ikke alle vil klare det

Attføringsleder Lise Jensen

Attføringsleder Lise Jensen.

Foto: NRK
Hanne Bjurstrøm

Arbeidstakerne i vernede bedrifter har ingen grunn til å bekymre seg, ifølge arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Hos den vernede bedriften Siso Vekst i Sørfold synes de det er bra at de delvis arbeidsuføre kommer seg ut i ordinært arbeid, men er bekymret for hva som vil skje med dem som ikke er i stand til det, dersom det kuttes kraftig i de vernede bedriftene.

– Å jobbe mer mot ordinære bedrifter er bra, men det vil kanskje tjene de som er mest arbeidsklare. De som trenger mer spesielle tilrettelegging står kanskje i fare for å miste sitt tilbud, sier attføringsleder ved Siso Vekst, Lise Jensen.

Hos Siso Vekst jobber halvparten av de ansatte som Bringsli i private bedrifter. Jensen mener det viser at systemet slik det er i dag fungerer.

– Rapporten tar utgangspunkt i at man skal jobbe mer ute i det ordinære arbeidslivet, men det gjør vi allerede i dag, både i vekst- og attføringsbedrifter. Hvorfor skal vi gjøre om på noe vi synes fungerer godt allerede i dag?, spør Jensen.

– Ingen grunn til å bekymre seg

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ber imidlertid de delvis arbeidsuføre om å ikke bekymre seg.

Hun sier de nå vil jobbe for at ordinært arbeidsliv skal brukes mer for dem som kan komme lett ut i jobb, men at det ikke vil ramme de som har større behov for tilrettelegging.

– Den gruppa som er i vernede bedrifter skal ikke bekymre seg, tvert imot er jeg opptatt av at deres arbeidstilbud skal styrkes i årene fremover, sier Bjurstrøm.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Det er i dag om lag 230 000 mennesker i Norge som av ulike grunner har problemer med å komme ut i arbeidslivet.

– De må vi hjelpe, og de skal hjelpes på ulike måter fordi de har ulike behov.