– Tiden er moden for å vurdere 100-soner i Nord-Norge

Det mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som nylig fikk være med på prøvekjøring av den rykende ferske asfalten på E6 Helgeland Nord.

Ketil Solvik-Olsen og ny E6

Ketil Solvik-Olsen er godt fornøyd med nye E6 i Nordland og varsler nå at 100-soner bør kunne bli aktuelt i Nord-Norge også.

Foto: ARILD SANDSVIK / Statens vegvesen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var med på prøvekjøring av nye E6 Helgeland Nord som åpner neste uke. Etter å ha kjørt gjennom landsdelen fra Finnmark i nord åpner Solvik-Olsen for muligheten til å øke fartsgrensene noen steder.

– Opprinnelig var tanken en fartsgrense på 80 kilometer i timen, men da vi kjørte E6 for tre år siden diskuterte vi det, og nå har det blitt 90-sone på 12 mil av strekningen. Det er meningsløst å ha en så lav fartsgrense som 80 på så flotte veier, sier han.

Samferdselsministeren sier de ønsker fremkommelighet for folk og da er gode veier og god infrastruktur viktig. Han er fornøyd med at strekningen nå kan åpne ett år før tiden.

– Og akkurat dét er det vi bygger her. Vi bruker nå milliardbeløp for å forbedre E6 gjennom Helgeland. Bilturister vil oppleve mye veiarbeid fremover, men vi ser allerede markante forskjeller og forbedringer, sier Solvik-Olsen.

Får mye vei for pengene

Ministeren sier utbyggingen er verd pengene og at de får mye vei for midlene som legges ned

– Jeg tror det kommer til å endre mentaliteten på Helgeland spesielt, men også Nordland og Nord-Norge generelt. Plutselig blir avstandene kortere, sier han.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Mo i Rana, Mosjøen og Bodø har riktignok ikke en kortere avstand rent fysisk enn tidligere, men at reisetiden går ned gir et inntrykk av økt nærhet skal vi tro samferdselsministeren.

– Da kommer vi til å få en annen tankegang i næringsliv, måten vi tenker arbeidsliv på og ikke minst måter hvor turistnæringen kan ta nytte av dette, sier han.

E6 Helgeland nord

Strekningen E6 Helgeland Nord åpner til neste uke.

Foto: Statens vegvesen

Opprinnelig ble strekningen mellom Raudfjellfors og Krokstrand på den nordlige delen av strekningen tatt ut grunnet sprukne kostnadsberegninger, men ble tatt inn igjen etter at regjeringen «fant» 71 millioner kroner.

Åpner for økte fartsgrenser

Rette linjer og god oversikt forsvarer også en høyere fartsgrense i fremtiden, mener ministeren.

– Det er mange strekninger i Nord-Norge der du har lite trafikk og relativt oversiktlige veier, og da må vi i alle fall kunne tenke oss at vi kunne ha hatt 100 kilometer i timen som fartsgrense, og ikke 80- og 90-sone, slik det er i dag, sier han.

Høyere fart kan gi flere skader

Distriktsleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk har en mer lunken tilnærming til økte fartsgrenser.

– I Sverige satte de opp fartsgrensen fra 110 til 120 kilometer i timen. Da så vi at det ble flere skader, og flere hardt skadde. Vi jobber i Norge etter det vi kaller «nullvisjonen» som vil si at vi ønsker å oppnå null hardt skadde og null omkomne i trafikken. Da tror jeg ikke en øking av fartsgrensen er veien å gå, sier hun.

Likevel, dersom man skal heve fartsgrensen, mener distriktslederen på generelt grunnlag at man bør ha midtrekkverk.

– I tillegg bør man undersøke om man har hva man kaller tilgivende sideterreng, at man kjører utfor på trygg grunn om det skulle skje. Det er viktig at man ser på alle sidene før man øker fartsgrensene et sted, sier hun.