NRK Meny
Normal

– Tar de skolen er det over og ut for bygda

For å spare penger vil Meløy kommune legge ned ungdomstrinnet på Meløya, og dermed gi elevene over to timers reisevei hver dag. Både elever og foreldre reagerer, og vurderer nå å flytte fra bygda.

For å spare penger vil Meløy kommune legge ned ungdomstrinnet på Meløya, og dermed gi elevene over to timers reisevei hver dag.

Både ungdoms- og mellomtrinnet har gym sammen til vanlig. Nå vil kommunen legge ned ungdomstrinnet for å spare penger. Det reagerer både elever og foreldre på.

– Tar de ungdomsskolen frykter jeg hele skolen forsvinner på ganske kort tid, sier leder for foreldrerådets arbeidsutvalg, Frank Vik Rendal, til NRK.

Han har barn som går på ungdomstrinnet ved Meløy oppvekstsenter i Nordland, et trinn kommunen nå ønsker å legge ned.

Meløy oppvekstsenter

Elevene ved ungdomstrinnet har ikke lyst på lengre reisevei. De trives godt der de er nå.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ved å flytte trinnet inn til Ørnes skole på fastlandet ser kommunen for seg at de vil spare om lag en halv million kroner. Det synes Rendal lite om.

– Det verste er at de ødelegger så mye for så lite. I den store sammenhengen er dette småpenger de sparer for å røske opp et helt samfunn, sier han, og legger til:

– Skolen er alt her ute. Du har også den sosiale biten. Skolen er et samlingssted på øya, det er veldig fritt og godt. Ungene kan bevege seg uten at vi trenger å være bekymret for dem. Jeg har ikke angret et sekund på at vi flyttet hit.

Nå frykter han at det ikke lenger skal bli attraktivt å bo på Meløya dersom skolen forsvinner. For i rådmannens forslag vurderes det også å legge ned mellomtrinnet på litt sikt.

– Ungdomstrinnet er bare første spikeren. Skal vi sitte igjen med småtrinnet med noen få elever, vil det ikke vare lenge. Vi har en veldig god skole i dag. Uten skolen vil dette bli et sted for fritidsboliger.

Frykter for hverdagen

I dag er det seks elever som går på ungdomstrinnet ved Meløya skole. For dem betyr det en betydelig lengre skoledag, med over to timers reisevei hver eneste dag.

Frank Vik Rendal frykter nå for hverdagen til barna.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Meløy oppvekstsenter

Far og leder for foreldrerådets arbeidsutvalg, Frank Vik Rendal, frykter for bygdas framtid.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– De vil få en skolevei og en skoledag som vil strekke seg over ti timer. Vi ser det når de reiser inn til fastlandet for å ha svømming en gang i uka. Da har de vært borte en hel dag, og er helt gåen. Jeg tenker med gru på at det nå skal bli hverdagen. Det ser jeg mørkt på.

Heller ikke elevene ved ungdomstrinnet er spesielt glad for forslaget fra rådmannen.

– Jeg vil ikke til Ørnes. Det blir ikke tid til verken lekser eller fritid. Det blir altfor mye reisetid, sier Jonas Tostrup Neverdal, som er bekymret for hodepine.

Han får støtte av Marte Kristensen Sætherskar og Peder Kjepeseth Omnes, som har kjent hverandre siden de gikk i barnehagen.

– Dette er en liten skole der vi er skikkelig sammensveiset. Vi er som en stor familie her ute. Nå får vi et helt nytt miljø, og det er uheldig foran det siste året hvor vi skal ta eksamen.

Kommunen må spare

Rådmann Hege Sørlie forklarer at forslaget er et ledd i budsjettprosessen kommunen er inne i.

Da kommer den halve millionen de vil spare på å flytte trinnet godt med.

Hege Sørlie

Rådmann Hege Sørlie tror elevene vil få et bedre og bredere tilbud på Ørnes.

Foto: Espen Sandmo/NRK / NRK

– Meløy kommune har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, og vi må se på alle muligheter for hva vi kan gjøre for å spare. Å flytte ungdomstrinnet er ett av mange forslag.

– Vi har også foreslått å legge ned Neverdal skole, som har 60 elever. Vi foreslår også å legge ned den gamle aldersheimen og heller bygge ut hjemmetjenestene, legger hun til.

Kommunen merker at færre velger å bosette seg i Meløy, og at det dermed også blir færre elever ved skolene.

Sørlie tror elevene vil få et bedre og bredere tilbud på Ørnes.

– De får et større antall medelever å forholde seg til. De får også et større valgmuligheter knyttet til valgfag. Det kan være fordeler med lokale læremiljøer, men forskning viser at på sikt er det bedre for elevene å være i et større læremiljø.

– En katastrofe

Kontaktlærer Einar Johan Steinvei er tillitsvalgt ved ungdomstrinnet, og har selv vært elev ved skolen.

Han arrangerer elefantball i gymtimen da NRK er på besøk. Der er både ungdoms- og mellomtrinnet med.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Meløy oppvekstsenter

Meløy oppvekstsenter består av skolen og Solsikken barnehage og ligger i vakre omgivelser på kommunens nest største øy.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Mellomtrinnselevene har ingen problemer med å henge med ungdomstrinnet. Samtidig ser vi at ungdomstrinnet er veldig flink til å ta hensyn til de yngre elevene , og det er en verdi, påpeker Steinvei.

– For bygda sin del vil det være en katastrofe å legge ned ungdomstrinnet. Skolen er hjertet i lokalsamfunnet. Vi vet allerede at det er familier som planlegger å flytte hit. Bare i år er det født tre barn på øya.

Vurderer å flytte

Leder for foreldrerådets arbeidsutvalg, Frank Vik Rendal, skjønner samtidig at politikerne må kutte. Men han er ikke enig i vurderingen.

– Hvis politikerne mener vi ikke skal ha ei fast bosetting her, er det et valg de tar.

Nå må familien vurdere å flytte, forteller Rendal.

– Jeg skal ikke være bastant, men det kan bli en konsekvens. Selv har jeg familien min i Bodø. Men det jeg frykter mest er at folk ikke lenger vil flytte til Meløya. Da dør samfunnet ut her av seg selv, avslutter han.