NRK Meny
Normal

Terra-ordførere: – Tapet i New York styrker saken vår

Terra-kommunene tapte i New York, men dommen gir håp om at søksmålene hjemme i Norge kan ende med seier.

Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas

– Dommen i USA underbygger våre påstander i tingretten mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited, nemlig at kommunene ble feilinformert om hva de egentlig investerte i, sier Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I dag skriver Dagens Næringsliv at domstolen i New York avviser at Citigroup har noe erstatningsansvar for de sju norske kommunene i den såkalte Terra-saken.

Saken har gått gjennom det amerikanske rettssystemet i fem år, og hadde ved årsskiftet kostet bostyret over 90 millioner kroner. Men nå er altså det endelige punktumet satt, og kommunene får ikke igjen en krone av den drøye milliarden de samlet har tapt.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Flere av ordføreren i Terra-kommunene mener konklusjonen retten i New York kom frem til, styrker de pågående og kommende søksmålene her hjemme i Norge.

– Vi ble lurt

– Jeg tror konklusjonen i New York kan styrke vår påstand om at vi ble lurt av Terra Securities, sier Rana-ordfører Kai Henriksen (H).

Rana-ordfører Kai Henriksen

Rana-ordfører Kai Henriksen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Retten har lagt vekt på at produktene skal selges til profesjonelle markeder, som skal kunne ta risikoen på selvstendig grunnlag. Retten har sagt at kommunene ikke er å anse som profesjonelle, fortsetter han.

Ifølge NTB konkluderte retten i New York på følgende vis: «Citigroup opplyste Terra om risikoen ved investeringene og slår fast at Terra forpliktet seg til å selge produktene til sofistikerte, institusjonelle investorer. Dommen slår fast at Terra unnlot å opplyse kommunene, som ikke har lov å gjøre investeringer med betydelig risiko, om risikofaktorene. Videre avviser retten konkursboets påstand om at Citigroup har ansvar for de feilaktige opplysningene kommunene fikk presentert».

– Dette er veldig interessant. Dommen sier at Terra fjernet opplysninger om risiko og det faktum at produktet bare skulle selges til sofistikerte parter, noe kommunene ikke er, sier Hemnes-ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir (H).

– I avgjørelsen er Terra ene og alene gjort ansvarlig for de feil som er begått, skriver kommunenes advokat Caroline Lund i en SMS til DN.no.

Krever 100 millioner i Oslo tingrett

Akkurat nå pågår det en fem uker lang sivil rettssak i Oslo tingrett, der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter den såkalte Terra-skandalen.

I Oslo tingrett står Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited.

Kommunene mener ACE har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen. Kommunene bygger dette på at de mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning.

Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas (Ap) inntok vitneboksen 6. februar.

– Målet med hele rettssaken er å få belyst hva som har skjedd, og få plassert ansvaret. Vi har hele tiden ment at det var trygge investeringer vi gikk inn i. Det var det vi ble fortalt, men etter en tid viste det seg at det ikke stemte, fortalte han etter vitnemålet.

I dag er han enig med sine ordførerkolleger.

– Dommen i USA underbygger våre påstander i tingretten mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited, nemlig at kommunene ble feilinformert om hva de egentlig investerte i. Terra har villedet kommunene, sier Asgeir Almaas til Helgeland-Arbeiderblad.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.