Normal

Mannen bak Terra-avsløringene: – Tapet i USA er svært dramatisk

Mannen bak avsløringene i Terra-skandalen mener tapet i det amerikanske rettsvesenet kan være spikeren i kista for de åtte Terra-kommunene.

Terra-forfattar Morten Hofstad i skrivestova

– Sjansen for at kommunene skal få pengene sine tilbake har blitt dramatisk mindre med kjennelsen fra USA, sier Morten Hofstad.

Foto: Privat

– Det er en dramatisk utvikling for kommunene fordi søksmålet i New York var deres viktigste kilde til et vesentlig og viktig pengebeløp, sier Morten Hofstad.

Hofstad, som i dag er redaktør i Helgeland Blad, avdekket som journalist i Finansavisen Terra-skandalen i 2007.

– Når denne kampen nå er tapt, er situasjonen enda mer alvorlig for kommunene. Vi må huske at bak alle rettssakene venter kravet fra DNB på 1,1 milliarder kroner som kommunene tok opp i lån.

– Det var her de kunne fått tak i penger

Saken har gått gjennom det amerikanske rettssystemet i fem år, og hadde ved årsskiftet kostet bostyret over 90 millioner kroner. Men nå er det endelige punktumet satt, og kommunene får ikke igjen en krone av den drøye milliarden de samlet har tapt.

– Bobestyreren sa det rett ut, det var her kommunene kunne få tak i penger. Nå får man altså ikke penger fra USA til å betale dette lånet til DNB, sier Hofstad.

Meglerhuset Terra solgte i 2007 såkalte strukturerte spareprodukter fra Citigroup til de norske kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rena og Vik.

Fortsatt går rettssaken i Oslo tingrett hvor Hattfjelldal og Haugesund er først ut av kommunene til å saksøke Terras forsikringsselskap Ace.

– Sammenlignet med alle krav som ligger i saken, så det er lite å hente i Oslo. Og når tingrettssaken avsluttes, ligger fortsatt søksmålet fra DNB mot alle de åtte kommunene der og venter.

– Ingen flere å saksøke

Hofstad sier hans tolkning av dommen er at kommunene ikke har noe berettiget krav mot Citigroup.

– Dommen sier samtidig at kommunene kan ha et krav mot Terra Securitues, men dette selskapet er konkurs.

Terra-eksperten mener kommunene derfor ikke har noen å saksøke lenger.

– Sjansen for at kommunene skal få pengene sine tilbake har blitt dramatisk mindre med kjennelsen fra USA, for der var det muligheter for å få et vesentlig større pengebeløp. Den døra virker nå helt lukket.

– Hva gjenstår før saken er helt ute av verden?

– Vi har jo bostyrerens ord på at kjennelsen fra New York var make it or break it, et veiskille. Nå går saken i Oslo tingrett hvor to kommuner, blant anna Hattfjelldal, har saktsøkt et forsikringsselskap for 100 millioner kroner.

Positive ordførere

Kai Henriksen, ordfører Rana

Kai Henriksen mener dommen i New York kan styrke kommunenes sjanser.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kommunene mener informasjonen om produktene inneholdt vesentlige feil og krever drøyt 1,1 milliarder kroner i erstatning. Konkursboet etter Terra Securities frafalt senere sitt krav.

Til tross for at Hofstad ser mørkt på tapet i det amerikanske rettssystemet, er ordførerne i Terra-kommunene adskillig mer positive.

– Jeg tror konklusjonen i New York kan styrke vår påstand om at vi ble lurt av Terra Securities, sier Rana-ordfører Kai Henriksen (H) til NRK.

– Retten har lagt vekt på at produktene skal selges til profesjonelle markeder, som skal kunne ta risikoen på selvstendig grunnlag. Retten har sagt at kommunene ikke er å anse som profesjonelle, fortsetter han.

Konsekvensene varierer

Ifølge NTB konkluderte retten i New York på følgende vis: «Citigroup opplyste Terra om risikoen ved investeringene og slår fast at Terra forpliktet seg til å selge produktene til sofistikerte, institusjonelle investorer. Dommen slår fast at Terra unnlot å opplyse kommunene, som ikke har lov å gjøre investeringer med betydelig risiko, om risikofaktorene. Videre avviser retten konkursboets påstand om at Citigroup har ansvar for de feilaktige opplysningene kommunene fikk presentert».

– Hvor hardt går dette ut over kommunene, Morten Hofstad?

– Det varierer, fordi du har store og små kommuner. De store kommunene hadde litt større muligheter til å håndtere saken. Hattfjelldal er verst ute, de er bare 1400 innbyggere og de tapte et helt års kommunebudsjett. Det er snakk om astronomiske pengebeløp.

– Rana er jo en mye større kommune, men de har fortsatt en kvart milliard kroner ute. Det er forskjellig, men ingen har disse pengene. Ingen har slike reserver tilgode, dette er dramatisk.

– Men er det Terra som har svindlet kommunene eller har vi å gjøre med uvitende politikere?

– Mitt syn har hele tiden vært at kommunene har vært veldig aktive i denne saken, de har søkt medvirkning. De har holdt på i flere år, og var villige til å øke risikoen og sette fart på pengene. De holdt det også hemmelig for sine egne innbyggere, avslutter Morten Hofstad.