Hopp til innhold

– Syklister har nesten 40 ganger høyere risiko for å bli skadet i trafikken

Du har betydelig større fare for å bli utsatt for uhell på sykkel kontra bil, ifølge forsker.

Sykkelvandring på riksvei 80 på første bomringdag

Syklister på riksvei 80 i Bodø.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I dag har 75 prosent av oss tilgang på sykkel. Sykling er forbundet med mye positivt, men det er også en utfordring med tanke på ulykker.

Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) har syklister nesten 40 ganger så høy risiko for å bli skadet som bilførere.

De siste tallene viser at ifølge offisielle skadetall, det vil si politirapporterte ulykker publisert av SSB, er syklister 7,7 ganger så utsatt som bilførere, og fotgjengere 3,7 ganger så utsatt, opplyser forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI.

Stor underrapportering

Men dette er tall som ikke tar hensyn til underrapporteringen av ulykker, som ifølge Bjørnskau er meget stor når det gjelder sykkel.

Forskningsleder ved TØI Torkel Bjørnskau

Forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI har sett nærmere på tallene.

Foto: Privat

Forskningslederen estimerer, med en viss usikkerhet, at det skjer ti ganger flere hendelser enn den offisielle ulykkesstatistikken gir uttrykk for. Han baserer dette på blant annet en rapport om sykkelulykker som TØI har laget fra 2012, tall fra Sverige og statistikk fra legevakta i Oslo.

– Hvis vi antar at 10 prosent av sykkelskadene rapporteres og 50 prosent av skader blant bilførere, i og med at det også er en underrapportering av skader i bil – blir den «sanne» forskjellen at syklister har nesten 40 ganger så høy risiko for å bli skadet som bilførere, forklarer Bjørnskau.

Mange eneulykker

I 2014 sier de offisielle tallene 567 drepte eller skadde, men det reelle tallet er nok minst mellom 5–6000, ifølge forskningslederen.

De fleste ulykkene er ikke alvorlige, men tall fra legevakta i hovedstaden viser likevel at en fjerdedel er moderate skader mens 5–10 prosent er alvorlige. Bjørnskau tror tallene vil være lignende i andre byer.

Tallene som han har studert viser også at hele 3/4 av ulykkene er eneulykker, uten at andre er involvert. 1/4 skyldes kollisjoner med andre syklister og kjøretøy.

Hvis man ser på hele skadebildet, skjer de fleste skadene, også de mer alvorlige, ved at syklisten selv går «på trynet».

Torkel Bjørnskau / TØI

Torkel Bjørnskau legger til at selv om risikoen for skader er høy på sykkel, viser både norske og utenlandske beregninger en betydelig gunstig helseeffekt av å sykle.

Vil ha bedre veier

Generalsekretær Bjørn Sætre Norsk Cykleforbund mener man bør separere syklister og bilister totalt. Det hele bunner altså ned i et spørsmål om infrastruktur.

– Rammevilkårene på infrastruktur er ikke tilpasset syklister. Hadde myndighetene bygd veier; sykkelveier og sykkelfelt som i andre land, kunne man eliminert risikoen betraktelig.

Han mener også regelverket burde endres, slik at bilister blir pålagt å holde halvannen meter avstand til syklistene.

– Ved forbikjøring er det mange syklister som ikke har kontroll på vinddraget som oppstår, noe som kan skape situasjoner. I tillegg bør vi syklister gå litt inn i oss selv, og ikke utsette oss selv for farer.