– Sykehusene bør rense sitt eget avløpsvann

Sykehusene bør rense sitt eget avløpsvann, mener forsker. I Nord-Norge er alle sykehusene koblet på det kommunale avløpsnettet, og frykten er at medisinrester og kjemikalier slippes ut i havet.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital

I Nord-Norge er alle sykehusene koblet på det kommunale avløpsnettet, og frykten er at medisinrester og kjemikalier slippes ut i havet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Forsker Ketil Hylland frykter at kjemikalier og medisinrester fra sykehusene går ut i det offentlige avløpssystemet. I går kom avsløringene om at kloakk fra 1,5 millioner mennesker – nærmere en tredjedel av Norges befolkning havner rett i sjøen. Alle sykehusene i Nord-Norge er koblet til det offentlige avløpsnettet.

Ketil Hylland, professor ved Universitetet i Oslo

Det er ikke uproblematisk å kjøre kloakken rett til havs. En del renseanlegg i byene kan bli overbelastet, spesielt i store regnperioder. Dette forventer man skal skjer når klimaet endrer seg, sier Ketil Hylland, professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: NRK

Marinbiolog og toksikolog Ketil Hylland ved Universitetet i Oslo mener utslipp herfra burde renses separat.

– Alt som ikke er husholdninger, som sykehus og industri, burde holdes ansvarlig for å rense sitt eget avfall og ikke belaste kystmiljøet. En del sykehus har sine egne renseanlegg, og det burde det vært krav til, sier han til NRK.

– Selv lave konsentrasjoner kan påvirke

Forskeren er bekymret for hva som kan skje med livet i havet, dersom medisinrester og farlige kjemikalier fra sykehusene sendes ut i offentlig kloakknettet.

– Det er molekyler som er laget for å være effektive. Og de virker også på organismer ute i havet. Selv lave konsentrasjoner kan påvirke fisk til å oppføre seg annerledes, slik at de lettere blir et bytte.

Søppel i havet

Surere hav kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett. Både planktonarter, reker, hummer, snegl og muslinger, sjøstjerner, kråkeboller og koraller er potensielt utsatt.

Foto: Fredrik Myhre

– En grunnløs frykt

Men dette er grunnløs frykt, mener drifts- og eiendomssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Gina Marie Johansen. Hun forteller at alle sykehusene i regionen er miljøsertifisert har gode rutiner på farlig avfall, enten det er radioaktive stoffer, medisinrester eller kjemikalier.

– På UNN sikrer vi at legemidler, formalin, oljeutslipp og fett ikke havner i avløpet. Nå er det menneskelig å feile, men vi vet at dersom avvik skjer, håndterer vi det. Meg bekjent finnes det ikke slik avvik ved UNN, hun.

Medisinrester fra husholdninger går ut i avløpet når det passerer gjennom kroppen på brukeren. På sykehusene er konsentrasjonen av folk som bruker medisiner større og dermed også utslipp av slike rester større. Gina Johansen mener dette er utfordringer som vi må ta i fellesskap her til lands.

– Det er et aspekt som hele samfunnet, både sykehusene og storsamfunnet har som utfordring. Men at dette er viktig å drøfte og diskutere, er jeg enig i, sier hun.

Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.