Hopp til innhold

– Større kommuner er ikke løsningen

Professor Ove Jakobsen ved Nord universitet mener regjeringas kommunereform bærer helt galt av sted.

Folkeavstemming Klæbu

Det avholdes folkeavstemning rundt om i landet.

Foto: Bent Lindsetmo

I disse dager diskuterer kommunene om og hvem de eventuelt skal slå seg sammen med. Bakgrunnen er kommunereformen, og målsettingen om færre kommuner her til lands.

Ove Jakobsen

Professor i økologisk økonomi, Ove Jakobsen.

Foto: Knut Folkestad / NRK

Men kommunene bør ikke slå seg sammen, men heller samarbeide, sier professor i økologisk økonomi, Ove Jakobsen. Han mener regjeringas kommunereform gir mer byråkrati og mindre engasjerte innbyggere.

Han viser til Salten der det samarbeides om blant annet brann og avfall.

– I de fleste tilfeller er det lite å hente på store enheter. Det kan være stordriftsfordeler på enkelte områder, men da samarbeider man heller om det. På de fleste andre områder er desentraliserte strukturer det som er mest hensiktsmessig, mener Jakobsen.

Lettere å styre

Han begrunner det med at store kommuner som er toppstyrt vil bli veldig byråkratiske og tungrodde, med det resultat at «folk flest» mister nærhet til blant annet politikere. Resultatet kan bli at man føler seg fremmedgjort.

– Mange studier innenfor flere sektorer viser det samme. Det blir ikke billigere, ikke mer effektivt, ikke bedre kvalitet. Men det blir en ting. Det blir lettere å styre fra toppen, sier Jakobsen.

Fordelen med større kommuner, er at de blir lettere å administrere utenfra. Men for innbyggerne kan kommunen bli mindre spennende å bo i, mener han.

– Man blir mer lik når man kommer inn i en stor kommune, og da kan man miste denne spenninga og kreativiteten som skjer mellom små og forskjellige kommuner, og som i mange tilfeller er selve driveren i samfunnsutviklinga.

Trenger engasjerte innbyggere

Regjeringen mener på sin side at målsettingen med å flytte makt og ansvar til større kommuner er et lokaldemokrati «som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel».

Men på en planet med økende miljøproblemer trengs nye bærekraftige løsninger, mener Jakobsen. For å finne løsningene, må folk bli engasjerte. Og det blir de ikke i store kommuner.

– Et viktig poeng er studier som viser at folk i små kommuner er mer tilfreds enn i store. Man har mer tiltro til lokalpolitikere, og mer positivt innstilt til initiativ. Fordi man ser at det virker. I en stor enhet vil din stemme forsvinne.

4000 kommuner?

Så hvor mange kommuner bør vi egentlig ha? Jakobsen viser til en samtale han hadde med samfunnsforsker Johan Galtung for en tid tilbake.

– Han mente at vi heller burde gå fra 400 til 4000 kommuner. Da vil vi få et levende nettverk, et lokaldemokrati som funker og et spennende land å bo i, ifølge han. Jeg er ikke helt uenig i det, selv om jeg kanskje ikke vil gå like langt som han.