– Stor interesse for gratis boligtomter på grunn av opprustningen av flystasjonen

Evenes kommune vedtok tidligere i år og gi bort gratis tomter til alle som ville bygge boliger. Nå blir kommunen nedringt av folk som ser muligheter i prosjektet.– Det er stor interesse fra Forsvaret på grunn av opprustningen av flystasjonen, mener rådmann Steinar Sørensen.

Evenes lufthavn

Evenes lufthavn befinner seg midt mellom Kjerkvatnet og Nautå naturreservat.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I begynnelsen av mai vedtok kommunestyret i Evenes at aktører som vil bygge hus i bestemte boligområder fikk gratis tomt, dersom bygginga var i gang før utgangen av 2018.

Rundt 40 boligtomter ble lagt ut, og nå har kommunen undertegnet avtaler med tre utbyggere.

– Det er veldig artig. Det er en hver rådmann sin drøm at kommunen er etterspurt og interessant for boligmarkedet både med tanke på næringslivet og boligutleiere, sier rådmann Steinar Sørensen i Evenes kommune til NRK.

Det var avisa Fremover som først omtalte saken.

– Stor interesse på grunn av ny flystasjon

Steinar Sørensen

Rådmann Steinar Sørensen i Evenes kommune opplever en enorm respons etter at kommunen la ut gratis boligtomter.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi har også pågang fra næringsliv som ønsker å etablere seg, for å kunne levere varer til Forsvaret når den tid kommer, sier rådmann Steinar Sørensen i Evenes kommune.

Sørensen setter interessen for boligtomtene i sammenheng med opprustningen av flystasjonen på Evenes. I 2019 starter arbeidet med å omgjøre stasjonen til base for de nye kampflyene og de nye maritime overvåkningsflyene.

Når basen er ferdig kommer det til å være stasjonert 300 soldater og 700 ansatte i Forsvaret i Evenes.

– Det er stor interesse knytta til kommunen på grunn av flystasjonen, og den økte trafikken som kommer der. Forsvaret skal ut om en stund, og leie ut boliger til forsvarsansatte. Det er først og fremst der vi har i nesen, sier Sørensen.

Fortsatt sprengt boligmarked

Men boligprosjektet er ikke bare for Forsvaret. Rådmannen forteller at også privatpersoner kontakter kommunen om boligtomtene.

– Kommunestyrevedtaket er slik at hvis du ønsker å flytte til Evenes, så får du også lov til det. En del av utbyggerne ønsker å utvikle boliger til det generelle markedet. Så dette er et bidrag til å få litt fart i boligutviklingen.

For boligmarkedet har i lengre tid vært sprengt i Evenes, ifølge Sørensen.

– Vi mister innbyggere fordi boligmarkedet er så sprengt, og slik kan vi jo ikke ha det. Og jeg kjenner til mange som ikke har flytta hit fordi det ikke har vært bolig å oppdrive, og heller bosatt seg utenfor kommunen. Så vi taper innbyggere fordi boligmarkedet er så sprengt som det er, sier rådmannen.

– En hurtigsvarpremie

Utbyggerne som involveres må starte byggingen innen utgangen av neste år, for å få tomtene gratis.

– Dette er et tilbud til de som har begynt å bygge innen neste år er omme. Det blir en liten konkurranse internt mellom utbyggerne, og vi prøver jo å stimulere til at dette kan skje fort, så derfor har vi en slik hurtigsvarpremie.

Tomter Evenes kommune

Slik ser plantegningen ut for de nye boligprosjektene i Evenes kommune.

Foto: Evenes kommune