Hopp til innhold

– Stadig flere har behov for å ruse seg

Politiet i Salten opplever en solid økning i antall narkosaker, og de ser også en økning i antall gram syntetisk hasj beslaglagt. – Stadig flere i samfunnet har behov for å ruse seg, mener lederen i rusforening.

Narkotiske tabletter

TYPISK BESLAG: Politimesteren i Geir Ove Heir i Salten politidistrikt viser frem et beslag av narkotiske tabletter.

Foto: Sahand Ammari / NRK

Politiet i Salten har hittil i år beslaglagt 13,1 kilo cannabis mot 10,4 kilo på samme tid i fjor. Også antallet registrerte narkotikasaker har økt: Fra 187 første halvår i fjor til 254 hittil i år.

– Politiet utgjør et bra team som gjør en fantastisk jobb i forhold til denne problematikken. Den nye, syntetiske hasjen er veldig skummel. Det er virkelig russisk rullet på høyt nivå, forteller tidligere rusmisbruker Odd Arild Johnsen til NRK.

Ungdom ofte involvert

Politimester Geir Ove Heir

VANLIG BESLAG: Politimesteren i Salten viser fram en hasjblokk som har blitt beslaglagt. – Beslag på 50 gram er ikke uvanlig, forteller han.

Foto: Sahand Ammari / NRK

Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir konstaterer at det for tiden er stor tilgang på spesielt hasj i distriktet.

– Antallet mindre beslag har økt vesentlig, noe som har sammenheng med at vi har fått på plass en ny narkotikahund. I tillegg forsøker vi være mer til stede der vi har mistanke om at det brukes eller omsettes narkotika, forklarer Heir.

Selv om det er flest tradisjonelle stoffer som dominerer, viser narkotikastatistikken fra Kripos for 2012 en klar tendens: Stadig flere syntetiske stoffer har funnet veien til det norske markedet.

I fjor oppdaget Kripos 30 nye stoffer som tidligere ikke var beslaglagt her til lands.

Politiet lokalt registrerer også en ny trend i forhold til hva som beslaglegges.

– Vi har fått en ny utvikling med især syntetisk cannabis. Detter er et veldig potent stoff som selges i pulverform der et gram kan utgjøre 100 til 200 brukerdoser, sier Heir.

Det er ofte ungdom som er involvert i narkotikasakene, og politimesteren er bekymret for rekrutteringen.

– Derfor gjør vi alt vi kan for å stoppe tilførselen fra sør hvor narkotikaen ofte kommer fra, sier han.

– Hasj mer tilgjengelig

Odd Arild Johnsen har de siste 12 årene jobbet med rusfag blant annet i psykiatrien. Han er delt i sin oppfatning om økningen i antall beslag.

– De økte beslagene er veldig bra. Men det er jo som et resultat av økt tilgjengelighet på hasj generelt, som jo igjen er veldig negativt. Heldigvis er statistikkene gått ned når det kommer til debutalder på hasj.

Johnsen har en anelse om hvorfor debutalderen går ned.

– Dette er nok fordi siden røykeloven er som den er, er det færre ungdommer som bruker sigaretter og tobakk og derav er det færre som røyker hasj. Men likevel er tilgjengeligheten såpass stor at for folk som ønsker å ruse seg men som ikke har nådd myndighetsalder, er det nærmest enklere å få tak i hasj enn for eksempel alkohol, sier han .

– Skremmende utvikling

Jon Storaas er daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO.

UROLIG: Jon Storaas, daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, registrerer utviklingen med uro.

Foto: Petter Olden / NRK

Daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Rio, Jon Storaas, er bekymret for utviklingen.

– Dette er noe vi har sett lenge på landsbasis, og det er skremmende, sier Storaas til NRK.

Han tror ikke økte beslag skyldes at politiet har økt innsatsen, men at markedet er i vekst fordi stadig flere får et behov for å ruse seg.

– Mye av årsaken ligger i samfunnet vi lever i. Det er arbeidsledighet, stress og forventninger som gjør at stadig flere får problemer med å forholde seg til hverdagen. Det er jeg helt overbevist om.

Storaas trekker også frem at det er for lett å smugle ting over grensa.

– På åtte år har jeg kanskje blitt stoppet tre ganger på grensa fra Sverige. Så tollvesenet spiller en viktig rolle, mener han.

Bestiller over nett

Storaas registrerer med uro at bruken av syntetiske stoffer er økende.

– Her er det veldig vanskelig å følge med fordi brukerne ikke er direkte synlig. De sitter ofte hjemme og bestiller over internett, sier han.

Ifølge Storaas er stadig flere av rusmiddelmisbrukerne godt voksne, og ikke ungdommer som går gjennom en eksperimentell fase.

Storaas forteller at det fortløpende utvikles nye syntetiske rusmidler.

– Det er ingen som kjenner til virkningen av disse stoffene. Men vi får en del tilbakemeldinger om at disse stoffene ofte har svært urovekkende virkninger på brukeren, sier han.

– Lær deg så mye du kan

Odd Arild Johnsen sitter i ruspolitisk råd i Bodø og har reist en del rundt med en kompis på skoler for å advare ungdom mot å prøve hasj.

– Mitt viktigste budskap til ungdommen er å lære seg så mye som man kan om det. Finn ut hvorfor og hvordan ting fungerer som de gjør, hva konsekvensene er, hva faresignalene er. Fordi alle må ta sine valg når det kommer til disse tingene.

Han er klar på at det er ungdommene selv som må ta den siste avgjørelsen.

– Verken mor, far, bror eller søster kan ta disse valgene for ungdommen. Velger du på sjans er det sannsynlig at det går galt og det har det gjort for veldig mange. Det er jo ofte sånn at har man debutert med hasj så har man brutt en lovlighetsbarriere på et personlig nivå. Det vil nok være enklere å takke ja til sterkere stoffer, avslutter Johnsen.