– Fyller opp pengebingen og baner vei

Sparebanken Narvik går foran som et godt eksempel når de setter av 30 nye millioner til stiftelsen Forte Narvik. Dette er penger som vil styrke lokalt eierskap og gi nye arbeidsplasser, skriver NRK Nordlands journalist Knut Eirik Olsen.

Sparebanken Narvik
Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Sparebanken Narvik bygger en viktig institusjon. Med 30 nye millioner inn i Forte Narvik har de nå en forvaltningskapital på 155 millioner kroner til glede for hele bankens nedslagsfelt.

Denne måten å forvalte fellesskapets penger på er ei god oppskrift for bygging av nødvendig egenkapital i hele landsdelens næringsliv. De fyller opp pengebingen og baner vei for lokalt eierskap.

Et viktig ekstrapoeng som aktualiserer behovet for et slikt fond, er smellen næringslivet nylig fikk da regjeringen presenterte sine forslag til nye satser for arbeidsgiveravgift.

Mens denne gledelige utviklingen skjer i Narvik, er omstillingskommunen Meløy bekymret for at de mister tilskuddene til næringsutvikling. Dette er en situasjon som forteller om et stort behov for å bygge fond med sterk forankring lokalt.

Gjør det mulig å ta risiko

Knut Eirik Olsen

NRKs journalist Knut Eirik Olsen.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Forte Narvik har gått inn med penger i mange bedrifter allerede, blant annet Naturgass Nord. Dette selskapet kan være kimen til et moderne smelteverk i Narvik, i samarbeid med gruvegiganten LKAB.

Den friske kapitalen til Forte Narvik senker terskelen for å få til nyskaping fordi det gjør det mulig å ta en smule risiko når man går inn i prosjektene.

Det er bedre for lokalsamfunnene at bedriftene eies lokalt. I Nordland er lista lang over gode lokalt-eide bedrifter som, når de blir solgt, kun blir filialer som rapporterer til nye hovedkvarter i Oslo.

Med på flyttelasset sørover er både kapitalen og kompetansen.

Utålmodige banker

Fiskeoppdrettere i Nordland var helt i teten da den norske oppdrettsnæringa vokste fram, men mange av disse pionerene forsvant i dragsuget etter konkursen i Fiskeoppdretternes salgslag, FOS.

Det er mange tidligere fiskeoppdrettere som er bitre for at de ble dratt under etter bankene, og særlig mange ble rammet av daværende Nordlandsbanken. De måtte jobbe hardt for å vinne oppdretternes tillit på nytt.

Follalaks i Steigen var blant de mest effektive oppdrettsselskapene i landet. Da de fikk problemer var det Nordlandsbankens eier, DnB, som felte selskapet like før en ny opptur i laksenæringa var i emning.

Litt tålmodighet kunne sikret fortsatt lokal styring i Steigen.

Det må ofte mer til enn gode ideer og flinke gründere for å bygge selskap som klarer å overleve brottsjøene.

Svak lokal buffer mot oppkjøp

Det har skjedd mange ganger i landsdelen: bedrifter selges fordi konserneierne legger ned for å flytte produksjonen til et annet sted. Mange husker sikkert da Nortura flyttet Thulefjord ut av fylket.

DnB har overtatt Nordlandsbanken, Hurtigruten har mistet sitt nordnorske eierskap etter at småsparere og banker solgte seg ut.

Gode eksempler

Sjømatnæringa er en næringsmessig veiviser i nord, med et potensiale som ikke er tatt ut, og som nok får de lånene de trenger for å komme videre.

I Nordland er det Torghatten i Brønnøysund som er selve kroneksemplet på hva som kan oppnås om en styrer riktig, med fundert vekst. Mange i Nordland er stolte over at Torghatten greide å kjøpe Widerøe.

Nevnes må også kraftgiganten SKS som kommer til å spille en viktig rolle i den norske satsningen på fornybar energi. Men Fylkeskommunens penger var gode å ha da kraftressursene skulle sikres i Nordland. De sikret et tungt lokalt eierskap da Troms Kraft forsøkte å kjøpe aksjer.

Lokal forankring er mulig

Kanskje kan en bygge på erfaringene fra aksjekjøpene i SKS og Widerøe-investeringen når det skal bygges en kapitalbase for vekst i Nordland.

Sparebanken Narvik viser med fondet Forte Narvik at det er mulig å finne penger til lokal vekst og forankre det hele lokalt.

Når Narvik får til et fond som har passert 155 millioner kroner er det mulig å tenke seg at industri- og fiskerifylket vårt kan mangedoble det Narvik har fått til.